Onze organisatie

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de geschiktheid van onze bestuursleden en de leden van het verantwoordingsorgaan
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen, en
  • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachten Het pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder. .

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

3. Visitatiecommissie

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een visitatiecommissie in het leven geroepen. Dat betekent dat de organisatie één keer per jaar wordt gecontroleerd door 3 onafhankelijke deskundigen.
De visitatiecommissie beoordeelt onder meer op:

  • de manier waarop ons fonds wordt bestuurd
  • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes, en
  • hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn.

De bevindingen van de visitatiecommissie staan in het jaarverslag.

Samenstelling

Annemiek Vollenbroek

voorzitter

Hans Peters lid

Alexander van Coberen

lid

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.