Beleggen

beleggingskeuze.jpg

Beleggingen

Je pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen, obligaties en onroerend goed. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

Belegd vermogen

  • Het belegd vermogen van Flexsecurity bedraagt momenteel ongeveer € 511 miljoen. Door nieuwe premies en gerealiseerde rendementen groeit dit vermogen jaarlijks gestaag.
  • Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten. 


Beleggingsbeleid per leeftijdsgroep

  • Flexsecurity heeft een verschillend beleggingsbeleid per leeftijdsgroep. De gedachte hierachter is dat het beleggingsrisico moet passen bij de doelgroep.
  • Voor jongeren wordt meer risico genomen dan voor ouderen. Ouderen zitten immers dicht bij hun pensioendatum en kunnen minder risico nemen dan jongeren, die nog tientallen jaren moeten werken.
  • Elke leeftijdsgroep heeft een eigen beleggingsbeleid met een passende mix van de beleggingscategorieën die hierboven worden genoemd.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.