Beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ons fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen.

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens, en
  • dierproeven.

De rol van de vermogensbeheerder

Kempen Capital Management ondersteunt Flexsecurity bij het beleggen. Deze organisatiegebruikt 10 principes die gerelateerd zijn aan arbeidsnormen, mensenrechten, milieu en anti-corruptie. Deze principes komen van oorsprong uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de conventies van de International Labour Organisation.

Wat gebeurt er concreet?

  • Flexsecurity gaat via Kempen Capital Management de dialoog aan met ondernemingen om verandering in gang te zetten. Kempen Capital Management sluit hiervoor zo veel mogelijk aan bij grotere engagementprojecten om het effect te vergroten. Een voorbeeld is het thema kinderarbeid in de cacaosector.
  • Als de dialoog niet het gewenste effect heeft, wordt een bedrijf uitgesloten van belegging. Dat gebeurt bijvoorbeeld met bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens (anti-persoonsmijnen, kernkoppen, of clusterbommen).

Een keer per jaar wordt er een lijst gepubliceerd met ondernemingen die betrokken zijn bij de productie, distributie of verkoop van clustermunitie of onderdelen daarvan. Flexsecurity verbiedt Kempen Capital Management om voor het fonds in deze ondernemingen te beleggen.

Kempen Capital Management screent de beleggingsportefeuille van Flexsecurity regelmatig op bovenstaande punten. Er wordt ook gecontroleerd of de beheerders van de beleggingsfondsen waarin Flexsecurity belegt, zelf maatschappelijk verantwoord opereren.

Meer informatie

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen door Flexsecurity vind je hier: