Beleggingsbeleid

beleggingskeuze.jpg

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Flexsecurity wil een goed rendement op de beleggingen behalen, omdat dit een hoger pensioen oplevert. Flexsecurity neemt echter ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en belegt daarom niet in ‘alles’ wat rendement oplevert. Een goed en stabiel rendement vereist namelijk aandacht voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Ook is het pensioenfonds ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling en bedrijfsvoering positieve invloed hebben op de risico-rendementsverhouding van beleggingen.

Flexsecurity heeft beleid opgesteld voor maatschappelijk verantwoord beleggen

  • Dit zogeheten ‘MVB-beleid’ is opgenomen in het beleggingsbeleid en in de beleggingsprocessen van het fonds. Zodoende worden economische, sociale en ‘governance’ (ESG) aspecten expliciet meegenomen bij de selectie en beoordeling van beleggingsfondsen en vermogensbeheerders.
  • Flexsecurity verwacht van vermogensbeheerders dat zij een MVB-beleid uitvoeren dat niet afwijkt van het MVB-beleid van het pensioenfonds.
  • Flexsecurity wil niet (direct of indirect) betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, fraude of corruptie, milieuvervuiling, omstreden wapens en dierproeven.
  • Het pensioenfonds heeft de ambitie bedrijven of landen die zich schuldig maken aan ESG-schendingen, uit te sluiten. De uitvoerbaarheid van deze ambitie is echter wel afhankelijk van beschikbaarheid van toepasselijke (passieve) beleggingsfondsen van vermogensbeheerders en van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
  • De ESG-criteria van Flexsecurity zijn gebaseerd op internationale verdragen, zoals de United Nations Global Compact (UNGC), de Principles for Responsible Investment (PRI), de Internationale Labour Organisation’s (ILO) Conventions en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

Uitsluiting en engagement

Onze vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen Investment Management ondersteunt Flexsecurity bij het beleggen. Zo ook bij de selectie en beoordeling van beleggingsfondsen en vermogensbeheerders.

Door hantering van de ESG-criteria en aan de hand van wettelijke uitsluitingslijsten worden beleggingen in bepaalde bedrijven uitgesloten. Door zo veel mogelijk passieve beleggingsfondsen met een strikt uitsluitingsbeleid te selecteren, voorkomt Van Lanschot Kempen Investment Management dat Flexsecurity in ‘verkeerde’ bedrijven of landen belegt.

Dialoog met 'verkeerde bedrijven'

Naast ‘uitsluiting’ leidt de voortdurende ESG-beoordeling van Van Lanschot Kempen Investment Management ertoe dat met beleggingsfondsen en vermogensbeheerders die beleggen in ‘verkeerde’ bedrijven, de dialoog wordt gevoerd. Dialogen die bedoeld zijn om veranderingen in gang te zetten. Dit wordt ook wel ‘engagement’ genoemd. De vermogensbeheerder gaat in gesprek met de bedrijven over aspecten als milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Dit met als doel om beleid en uitvoering van deze bedrijven in de gewenste richting te bewegen.

Van Lanschot Kempen Investment Management spreekt namens Flexsecurity vermogensbeheerders aan op het MVB-beleid van de bedrijven waarin zij beleggen. Vermogensbeheerders die (te) lang bedrijven in portefeuille houden die niet voldoen aan het MVB-beleid van het fonds, worden uitgesloten. Voor hen komen dan beleggingsfondsen van andere vermogensbeheerders in de plaats.

Bovenstaande is voornamelijk toepasbaar op beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Met betrekking tot beleggingen in staatsobligaties heeft Flexsecurity geen ambitie voor uitsluiting geformuleerd, maar het fonds heeft wel het streven om zoveel mogelijk te beleggen in ‘groene’ obligaties. Met betrekking tot onroerend goed heeft Flexsecurity het streven om het vastgoed waarin belegd wordt, energiezuiniger te krijgen door toepassing van milieubesparende maatregelen.

Van Lanschot Kempen Investment Management rapporteert periodiek aan het bestuur van Flexsecurity over de uitvoering van het MVB-beleid en de resultaten van de toepassing van de ESG-criteria.

Meer informatie

Meer informatie over het maatschappelijk verantwoord beleggen door Flexsecurity vind je hier:

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.