Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer, en
  • de communicatie met alle betrokkenen.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

Samenstelling

De bestuursleden werken net als jij bij de Randstad Groep Nederland of hebben daar gewerkt. 2 leden zijn benoemd door de werkgevers en 2 leden zijn benoemd door de Centrale Ondernemingsraad.

Naam

Namens

Raimond Schikhof (voorzitter en waarnemend sleutelfunctiehouder interne audit)

werkgevers

Marianne Hamerslag (plv. voorzitter en waarnemend sleutelfunctiehouder voor risicobeheer)

werkgevers

Edmund Hammen (secretaris)

deelnemers

Marion Verheul (plv. secretaris)

deelnemers

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid, kennis en integriteit.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

bestuur.jpg      Uitvoering      Controle      Toezicht      Advies      Bestuur

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.