Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer, en
  • de communicatie met alle betrokkenen.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

Samenstelling

De bestuursleden werken net als jij bij de Randstad Groep Nederland of hebben daar gewerkt. 2 leden zijn benoemd door de werkgevers en 2 leden zijn benoemd door de Centrale Ondernemingsraad.

Naam

Namens

Raimond Schikhof (voorzitter)

werkgevers

Marianne Hamerslag (plv. voorzitter)

werkgevers

Edmund Hammen (secretaris)

deelnemers

Suzanne van de Bor 

deelnemers

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid, kennis en integriteit.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

Flexsecurity interne en externe partijen usemap= usemap= usemap= usemap=

 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.