Beleggen

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor je te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Je pensioen zou veel lager uitvallen of je zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van diverse adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds., externe vermogensbeheerders en marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Ons pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid, maar voert dit beleid niet zelf uit. Dat doet vermogensbeheerder Kempen Capital Management. Deze partij weet veel over beleggen, doet dat voor meer organisaties en kan daardoor kosten besparen. Ons fonds heeft een contract afgesloten met Kempen Capital Management en controleert of alle afspraken worden nagekomen. Kempen Capital Management rapporteert maandelijks aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan over de ontwikkeling van de beleggingen.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Flexsecurity pensioen heeft als uitgangspunt dat de risico’s die worden genomen met beleggen, passen bij de kenmerken van de deelnemers. Daarom wordt per regeling en per leeftijdsgroep een verschillend beleid gehanteerd. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Ons fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen.

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens, en
  • dierproeven.