Onze organisatie

Uitvoering

1. Pensioenbureau

Ons fonds heeft een deel van de pensioenuitvoering uitbesteed aan het pensioenbureau van Randstad Groep Nederland.

De taken van het pensioenbureau zijn onder andere:

  • de boekhouding en verslaglegging
  • het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering door AZL, en
  • het verzorgen van de algemene voorlichting.

2. Vermogensbeheerder

De werknemers en hun werkgever betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet ons fonds niet zelf, dat doet een externe vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken.
De vermogensbeheerder van ons fonds is Van Lanschot Kempen Investment Management.

AssetCare bv controleert de beleggingen en de beleggingsadministratie voor ons fonds.

3. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en je Uniform Pensioenoverzicht, en
  • het samenstellen van de jaarrekening.

4. Verzekeraar

De risicoverzekering voor nabestaandenpensioen in de Pluspensioenregeling is herverzekerd bij verzekeraar ElipsLife. 

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.