Beleggen

De ontwikkeling van jouw pensioenkapitaal

Beleggingsresultaat

Een belangrijk kenmerk van onze pensioenregelingen is dat de beleggingsresultaten direct van invloed zijn op de waarde van de participaties. En daardoor dus ook op de hoogte van jouw pensioenkapitaal.

Participatiewaarde

Een participatie is jouw beleggingsbewijs in het beleggingsdepot van jouw specifieke (leeftijds)groep binnen ons pensioenfonds. Vanuit dit beleggingsdepot wordt later jouw pensioen betaald. De waarde van een participatie wordt bepaald door de totale waarde van de beleggingen in het beleggingsdepot van de leeftijdsgroep te delen door het aantal participaties in het depot. Het aantal participaties dat je bezit en de waarde daarvan bepalen de actuele hoogte van je pensioenkapitaal.

Basispensioen

Bij het Basispensioen geldt voor alle deelnemers dezelfde beleggingsmix. Er is daarom maar 1 participatiewaarde.

Klik hier voor de beleggingsresultaten en de participatiewaarde van het Basispensioen.

Pluspensioen

Bij het Pluspensioen wordt belegd volgens de zogenoemde Life Cycle-aanpak. Dit houdt in dat de beleggingsmix van het Pluspensioen bestaat uit 10 verschillende beleggingsmixen voor 10 verschillende leeftijdsgroepen. Is je pensioenleeftijd nog ver weg? Dan wordt voor jou op een andere manier belegd dan voor deelnemers die kort voor hun pensioen zitten.

Klik hier voor de beleggingsresultaten en de participatiewaardes van het Pluspensioen.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.