Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij Flexsecurity pensioen. Ook kun je hierin zien hoeveel pensioen je naar verwachting met dit kapitaal kunt aankopen voor jezelf en voor eventuele nabestaanden.

  Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht vergelijken met dat van je partner. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot en met vorig jaar aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij Flexsecurity pensioen. Wijzigingen vanaf 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Werknemers die nu pensioenkapitaal opbouwen bij Flexsecurity pensioen, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  Als je geen pensioenkapitaal meer opbouwt bij Flexsecurity pensioen maar het kapitaal wel laat staan, dan ontvang je elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons.

 • De datum van in dienst treden is anders dan de datum van begin deelneming. Hoe kan dat?

  In principe is er een wachttijd van 26 weken waarin je geen pensioen opbouwt. Pas daarna ga je deelnemen aan de Basisregeling.
  De datum Begin deelneming is de datum waarop je voor het eerst bent gaan deelnemen aan je huidige pensioenregeling. Tijdens je dienstverband is je pensioenregeling mogelijk gewijzigd van de Basisregeling naar de Plusregeling. Hierdoor kan de datum van indiensttreding afwijken van de datum van begin deelneming.
  Heb je meerdere dienstverbanden gehad bij je huidige werkgever of een andere werkgever die bij Flexsecurity pensioen is aangesloten? Dan kan de datum van begin deelneming op een eerder moment liggen dan de datum indiensttreding bij je huidige werkgever.

 • Het gaat om een klein bedrag. Kun je dit pensioen afkopen?

  Pensioenuitvoerders hebben de mogelijkheid om kleine pensioenen eenmalig af te kopen. Dat kan op z’n vroegst 2 jaar na je laatste pensioenstorting.
  Als de waarde van je pensioenkapitaal (op basis van de huidige situatie) onder de afkoopgrens ligt, is de kans groot dat wij je benaderen om af te kopen. Je ontvangt dan (na aftrek van  belastingen) de waarde van je pensioenkapitaal in 1 keer. Wij nemen hierbij het initiatief en  informeren je over deze uitbetaling. Na uitbetaling staat er geen kapitaal voor je pensioen  meer bij Flexsecurity pensioen.