Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Beleggen voor een vast of variabel pensioen

 • Ik kies voor beleggen voor een vast pensioen. Wat gebeurt er?

  Als je voor beleggen voor een vast pensioen kiest, dan wordt het risico van je beleggingen tot je pensioendatum in stapjes afgebouwd. Daardoor wordt de uiteindelijke hoogte van het aan te kopen pensioen steeds zekerder als jouw pensioendatum dichterbij komt. Bij aankoop van een vast pensioen op de pensioendatum staat het bedrag dat je de rest van je leven elke maand van ongeveer vast. Je pensioen is straks niet afhankelijk van de (beleggings)resultaten van de aanbieder van een vast pensioen.

 • Ik kies voor beleggen voor een variabel pensioen. Wat gebeurt er?

  Als je kiest voor beleggen voor een variabel pensioen, dan blijft het risico van jouw beleggingen op het niveau van een deelnemer van 57 jaar. Dat betekent dat er tot je pensioendatum risico genomen wordt met je beleggingen en het risico vanaf dat punt niet verder wordt afgebouwd. In extreme gevallen kan de waarde van je pensioenkapitaal in een jaar tijd met 20% dalen of stijgen.

  Bij aankoop van een variabel pensioen op de pensioendatum wordt de hoogte van je pensioen elk jaar opnieuw bepaald. Je pensioen is afhankelijk van de beleggingsresultaten van de aanbieder. Zijn de beleggingsresultaten goed, dan stijgt je pensioen. Het kan dus hoger worden en meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar je pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingsresultaten tegenvallen. Je weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen je de rest van je leven krijgt.

 • Is mijn keuze definitief?

  Nee. Tot je pensioendatum kun je je gemaakte keuze één keer per kalenderjaar veranderen. Kort voor je pensioendatum moet je een definitieve keuze maken voor de pensioenuitkering die je dan aankoopt. Kies je nu niet, dan hanteren we beleggen voor vast pensioen als voorkeur.

 • Ik kies niet. Wat gebeurt er met mijn pensioen?

  Vast pensioen is de standaard van onze regeling. Is dat jouw keuze, dan hoef je niets te doen. Het risico van je beleggingen wordt dan in stapjes afgebouwd

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een vast pensioen?

  Het voordeel van de keuze van beleggen voor een vast pensioen is dat je meer zekerheid hebt over het bedrag dat je straks elke maand krijgt als je met pensioen gaat. Dat bedrag is niet afhankelijk van de beleggingsresultaten van de aanbieder.

  Het nadeel is dat de keuze voor een vast pensioen naar verwachting een lager pensioen oplevert dan een variabel pensioen. Je loopt minder risico als het om de beleggingen gaat, maar meer risico als het gaat om het verlies van koopkracht. Je pensioenuitkering zal niet meestijgen met de stijging van de prijzen.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een variabel pensioen?

  Het voordeel van de keuze van beleggen voor een variabel pensioen is dat de kans dat jouw pensioen mee kan stijgen met de stijging van de prijzen groter is dan bij de keuze voor een vast pensioen. Dat komt omdat je meeprofiteert van positieve beleggingsresultaten van de aanbieder. De kans op verlies van koopkracht is dus kleiner.

  Het nadeel is dat de hoogte van je pensioen niet vaststaat. Die wordt elk jaar opnieuw bepaald en is dus afhankelijk van de beleggingsresultaten van de aanbieder. Die resultaten kunnen meevallen, dan valt je pensioen hoger uit. Ze kunnen ook tegenvallen, dan valt je pensioen lager uit. je neemt dus meer risico met je pensioen.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij Flexsecurity. Ook kun je hierin zien hoeveel pensioen je naar verwachting met dit kapitaal kunt aankopen voor jezelf en voor eventuele nabestaanden.

  Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht vergelijken met dat van je partner. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot en met vorig jaar aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij Flexsecurity. Wijzigingen vanaf 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor je belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Werknemers die nu pensioenkapitaal opbouwen bij Flexsecurity, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  Als je geen pensioenkapitaal meer opbouwt bij Flexsecurity maar het kapitaal wel laat staan, dan ontvang je elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Online is er dan ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kun je downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • De datum van in dienst treden is anders dan de datum van begin deelneming. Hoe kan dat?

  Vanaf je eerste werkdag ga je deelnemen aan de Basisregeling. De datum Begin deelneming is de datum waarop je voor het eerst bent gaan deelnemen aan je huidige pensioenregeling. Tijdens je dienstverband is je pensioenregeling mogelijk gewijzigd van de Basisregeling naar de Plusregeling. Hierdoor kan de datum van indiensttreding afwijken van de datum van begin deelneming.
  Heb je meerdere dienstverbanden gehad bij je huidige werkgever of een andere werkgever die bij Flexsecurity is aangesloten? Dan kan de datum van begin deelneming op een eerder moment liggen dan de datum indiensttreding bij je huidige werkgever.

 • Het gaat om een klein bedrag. Kun je dit pensioen afkopen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Wat er met je pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog jouw opgebouwde pensioen is op het moment dat je uit dienst gaat.

  Lees meer

Bekijk alle vragen

Vragen over Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

  Nee, de regeling is niet aangepast. Je ziet een inschatting op basis van de huidige regeling.

 • Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting jouw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar je pensioen te kijken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van de toekomsten kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat je precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

 • Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van de toekomsten kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat je precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.