Uniform Pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht

Algemene vragen over het Uniform pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij Flexsecurity. Ook kun je hierin zien hoeveel pensioen je naar verwachting met dit kapitaal kunt aankopen voor jezelf en voor eventuele nabestaanden.

  Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht vergelijken met dat van je partner. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot en met vorig jaar aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij Flexsecurity. Wijzigingen vanaf 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor je belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Werknemers die nu pensioenkapitaal opbouwen bij Flexsecurity, ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  Als je geen pensioenkapitaal meer opbouwt bij Flexsecurity maar het kapitaal wel laat staan, dan ontvang je elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Online is er dan ook elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kun je downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • Moet je het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; je bent het niet verplicht. We raden je wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. Je behoudt dan alle gegevens die belangrijk zijn voor de opbouw van je pensioen. Mocht je ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan je pensioen, dan kun je dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Ben je je pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioenoverzicht downloaden.

 • Je hebt 2 UPO’s ontvangen, hoe kan dat?

  De reden hiervoor is dat je vorig jaar actief deelnam aan de Basisregeling én de Plusregeling. Je wordt over beide regelingen apart geïnformeerd

 • Je bent sinds dit jaar met pensioen, maar je hebt toch een UPO ontvangen. Hoe kan dat?

  Het UPO heeft betrekking op het voorgaande jaar. In dat jaar heb je nog actief pensioen  opgebouwd. Daarom krijg je nog een laatste keer een UPO.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • De datum van in dienst treden is anders dan de datum van begin deelneming. Hoe kan dat?

  Vanaf je eerste werkdag ga je deelnemen aan de Basisregeling. De datum Begin deelneming is de datum waarop je voor het eerst bent gaan deelnemen aan je huidige pensioenregeling. Tijdens je dienstverband is je pensioenregeling mogelijk gewijzigd van de Basisregeling naar de Plusregeling. Hierdoor kan de datum van indiensttreding afwijken van de datum van begin deelneming.
  Heb je meerdere dienstverbanden gehad bij je huidige werkgever of een andere werkgever die bij Flexsecurity is aangesloten? Dan kan de datum van begin deelneming op een eerder moment liggen dan de datum indiensttreding bij je huidige werkgever.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht kloppen niet, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen van het afgelopen jaar.

 • Zijn je gegevens gewijzigd?

  Je ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat je volgend jaar ontvangt.

 • Waarom staat er geen partner op je pensioenoverzicht?

  Als je overlijdt, dan kijken wij in de gemeentelijke basisadministratie of je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.
  Woon je samen? Dan wordt je partner in de Basispensioenregeling niet als nabestaande gezien. In de Plusregeling wordt je partner dan wél als nabestaande gezien mits jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente én een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten. Ook moeten jullie allebei ingeschreven zijn op hetzelfde adres. Je hoeft ons geen kopie van het samenlevingscontract te sturen. Wel moet jouw partner een kopie van het samenlevingscontract kunnen laten zien als je zou komen te overlijden.

 • Waar is het pensioen voor je ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je je pensioen gedeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van jouw opgebouwde pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Als er niets verandert, hoe ziet je pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij niet zeggen. De kans is heel klein dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in jewerk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging.

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op je pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op je pensioenoverzicht omdat de hoogte van je AOW-pensioen afhangt van je persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren je in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat je AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over je AOW-pensioen kijk je op www.svb.nl.

 • Het gaat om een klein bedrag. Kun je dit pensioen afkopen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Wat er met je pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog jouw opgebouwde pensioen is op het moment dat je uit dienst gaat.

  Lees meer

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doe je aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat je in de aangifte moet opnemen hoeveel je pensioen is gegroeid in een jaar. Dat is de zogenaamde factor A. Je vindt dit gegeven op het pensioenoverzicht van het betreffende jaar.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van je pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als je nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.
  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruik je bij je belastingaangifte. Je moet voor je aangifte van bijvoorbeeld 2016 de factor A van 2015 gebruiken. Je leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van je pensioenoverzicht.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.