Beleggen

uitkeringszekerheid_risico.png

Risicomanagement

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Je pensioenkapitaal zou dan veel lager uitvallen of je zou meer pensioenpremie moeten betalen om hetzelfde kapitaal te kunnen bereiken.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Ons fonds vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Dat is het zogenoemde risicomanagement.

Veel of weinig risico

Bij beleggen geldt het volgende:

 • Weinig risico nemen en weinig rendement (= winst) boeken.
 • Meer risico nemen en (mogelijk) meer rendement boeken.

Weinig risico met sparen

Sparen is bijna zonder risico. Iemand stort het geld op een bankrekening en ontvangt in ruil daarvoor rente.

 • Het voordeel is dat hij meer zekerheid heeft over hoeveel geld er na een bepaalde periode is.
 • Het nadeel is dat de rente op spaarrekeningen laag is.

Flexsecurity biedt geen spaarmogelijkheid.

Meer risico met beleggen

Met beleggen lopen pensioenfondsen meer risico dan met sparen. Maar ook beleggen kan met meer en minder risico. 

Een voorbeeld van minder risico is beleggen in obligaties. Een obligatie is een lening aan een land, bank of bedrijf. In ruil daarvoor ontvangt het fonds rente.
Een voorbeeld van meer risico is beleggen in aandelen. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming.

 • Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Bovendien kan het aandeel meer waard worden.
 • Gaat het slecht met de onderneming? Dan wordt het aandeel vaak (veel) minder waard.

Als pensioenfondsen alleen maar in aandelen zouden beleggen, zouden ze te veel risico lopen.

De praktijk: risico's spreiden

Om de risico’s te beperken, onderneemt het fonds op verschillende manieren actie:

 • Spreiden van risico. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende soorten beleggingscategorieën. Als het in de ene categorie tijdelijk minder goed gaat, kan dat met winst uit een andere categorie worden gecompenseerd.
 • Binnen de beleggingscategorieën zoeken naar de beste beleggers (portefeuillemanagers). Die beleggers krijgen duidelijke richtlijnen mee over hoe ze het geld moeten beleggen.
 • Beleggingen spreiden over verschillende werelddelen. Als het aan de ene kant van de wereld economisch minder goed gaat, dan kan dat met winst uit beleggingen aan de andere kant van de wereld worden gecompenseerd.
 • Risico van een dalende rente afdekken. Bij een dalende rente probeert Flexsecurity de gevolgen daarvan te compenseren via de beleggingen.

Risico-inventarisatie

Risicomanagement houdt niet op bij het spreiden van risico’s. Daarom inventariseert ons fonds jaarlijks de risico’s om zo:

 • zicht te hebben op eventuele andere risico’s
 • te weten hoe risico’s kunnen worden vermeden
 • te weten welke maatregelen nodig zijn, en
 • richtlijnen te kunnen geven voor het in de gaten houden van de risico’s.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.