Klachten en geschillen

Ons fonds voert jouw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop je bent behandeld of geïnformeerd

Wat kun je doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer je een klacht of geschil hebt, dan kun je:

Je dient dit binnen 3 maanden te doen nadat het feit heeft plaatsgevonden waarop de klacht is gericht. 

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we je klantnummer en telefoonnummer nodig. Je klantnummer vind je op de brieven die je van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met je klacht?

Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie van ons pensioenfonds. In deze reactie staat het standpunt van het fonds en de motivatie van het standpunt.

3. Als je het er niet mee eens bent

Als je het niet eens bent met de reactie van ons fonds, dan kun je terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. Je kunt pas een beroep doen op de ombudsman als je onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

Je vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.