De ontwikkeling van jouw pensioenkapitaal

beleggingskeuze.jpg

Leeftijdsgroep 64-65 jaar

De ontwikkeling van jouw pensioenkapitaal:

Cumulatief beleggingsrendement 2024

Participatiewaarde 2024

Toelichting

  • Let op: de participatiewaardes in de tabel zijn afgeronde getallen. Het kan in bepaalde maanden lijken alsof er geen ontwikkeling in is de partipatiewaarde, terwijl er wel rendement is. De ontwikkeling in de participatiewaarde is dan zo klein dat het afgeronde bedrag hetzelfde blijft. 
  • Als je overgaat naar een andere leeftijdsgroep, worden je participaties in je oude leeftijdsgroep ingewisseld voor participaties in je nieuwe leeftijdsgroep. De waarde van het pensioenkapitaal dat al voor je belegd is, verandert daardoor niet. Wel wordt er na de overgang op een andere manier voor je belegd: hoe ouder je wordt, des te voorzichtiger wordt er voor je belegd.

Kwartaalbericht

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.