Wat is pensioen?

drie_pijlers.png

De bouwstenen van je pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat.

Je krijgt straks pensioen:

 • van de overheid
 • van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 • van een bank of verzekeraar als je zelf bijspaart voor extra pensioen.

Wanneer we spreken over (jouw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat je via jouw werkgever opbouwt bij Flexsecurity. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

A. Overheid

Wanneer je stopt met werken, ontvang je in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt raken of
 • als hun partner overlijdt.

Dit zijn de wettelijke uitkeringen:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.
 • ANW Uitkering die jouw partner mogelijk krijgt van de overheid als jij komt te overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of  UWV.

B. Pensioenfonds of -verzekeraar

 • Via je werk bouw je aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als je met pensioen gaat, dan ontvang je een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar.

C. Bank of verzekeraar

 • Je kunt zelf zorgen voor een aanvulling op je pensioen.

Dit kun je doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar.

Wat je kiest, hangt af van je financiële situatie en van je wensen voor later.

Meer informatie

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.