Verandert je situatie?

Toetreden

Welkom bij Flexsecurity pensioen! Je bent 26 weken in dienst en je gaat nu pensioen opbouwen bij ons.

Wat is er geregeld?

Je werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit.

  • Je hebt recht op een ouderdomspensioen.
  • Afhankelijk van de pensioenregeling die voor jou geldt, kun je recht hebben op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
  • Je partner kan na je overlijden recht hebben op partnerpensioen.
  • Je kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Als nieuwe deelnemer ontvang je automatisch een korte samenvatting met informatie over je pensioen.

Wanneer start je pensioenopbouw?

Mogelijk wijkt de startdatum van je pensioenopbouw af van de datum waarop je in dienst bent getreden. Dat komt doordat de datums in onze pensioenadministratie zijn afgeleid van de pensioenpremies die wij ontvangen. Deze premies ontvangen wij na 3 maanden.
Heb je van je werkgever bericht gekregen dat je bent aangemeld bij ons pensioenfonds? Dan duurt het dus ongeveer 3 maanden voordat je van ons de brief ‘Aanvang deelname’ ontvangt. Vanaf dat moment kun je je pensioengegevens inzien in Mijn Pensioencijfers, jouw persoonlijke pensioenomgeving bij ons fonds. Je logt in met je DigiD.

Jouw pensioengegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden ongeveer 5 weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen bij Flexsecurity pensioen. Je werkgever meldt je aan bij ons.

Als deelnemer aan de Basisregeling betaal je zelf geen pensioenpremie. Je werkgever betaalt de volledige premie.
Als deelnemer aan de Plusregeling betaal je wel pensioenpremie. Dit houdt je werkgever elke maand automatisch in op je salaris. Hoeveel dat is, kun je zien op je loonstrookje

Kijk welke regeling voor jou geldt.

Wat kun je doen?

Heb je via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor jou bepalen of het verstandig is om je pensioen mee te nemen of niet. Neem bij je beslissing de volgende overwegingen mee:

  • Wat voor pensioenregeling geldt bij je vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • Hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.)?
  • Welke keuzes heb je binnen je pensioenregeling?

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker (Basisregeling of Plusregeling) en vul de vragen in.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweeg je om jouw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij Flexsecurity pensioen. Doe dit zo snel mogelijk nadat je aan je nieuwe baan bent begonnen. Je vorige pensioenfonds is verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Je ontvangt vervolgens een offerte. Pas nadat je akkoord bent met de offerte, wordt je pensioen overgedragen.

Wil je precies weten hoe waardeoverdracht in z’n werk gaat? Kijk dan in dit overzicht.