Verandert je situatie?

Stoppen met werken

Je bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor je pensioen. Je bouwt minder of geen pensioen meer op.

Je gaat uit dienst

Als je uit dienst gaat, dan bouw je in principe geen pensioenkapitaal meer op bij ons. Het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd, blijft voor je staan.

Elke 5 jaar krijg je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. In dit persoonlijke pensioenoverzicht lees je hoeveel pensioenkapitaal je bij Flexsecurity pensioen hebt staan.

Wat kun je doen?

Als je een nieuwe baan vindt bij een andere werkgever, dan ga je waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. Je kunt dan het pensioenkapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen. Je moet deze aanvraag indienen bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Klein pensioen?

Is je opgebouwde pensioenkapitaal bij Flexsecurity pensioen lager dan de afkoopgrens? En staat je pensioen 2 jaar nadat je uit dienst bent gegaan nog bij ons? Dan kunnen wij besluiten om je pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. Je ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen meer.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.