Arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht

Wat moet je doen als je in het verleden arbeidsongeschikt bent geworden?

Als je als deelnemer aan het Pluspensioen in de WIA belandt, hoef je je niet zelf te melden bij Flexsecurity om de voortzetting van de pensioenopbouw te claimen. Sinds een aantal jaren ontvangen wij van het UWV de gegevens van deelnemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Wij verwerken deze gegevens en jij ontvangt een bevestiging van de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. Het UWV geeft ook veranderingen in de mate van arbeidsongeschiktheid automatisch door aan ons. 

Ben je in het verleden arbeidsongeschikt geworden?

  • Dan kennen we de premievrije pensioenopbouw met terugwerkende kracht toe. Deze terugwerkende kracht is begrensd tot 1 januari 2013. Vanaf toen konden we beschikken over de gegevens van het UWV. Ben je deelnemer aan het Pluspensioen, tussen 2008 en 2013 arbeidsongeschikt geworden en heb je je destijds niet zelf bij ons gemeld, dan heb je vanaf vanaf 1 januari 2013 recht op premievrije pensioenopbouw.

We hebben iedereen waar dit voor geldt, persoonlijk geïnformeerd. Heb je vragen over de regeling voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, neem dan contact met ons op. We helpen je graag. 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.