Wanneer moet je in actie komen?

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt tijdens je huidige dienstverband, heb je recht op gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV. 

Meer informatie hierover lees je op deze pagina.

Lees ook hoe we omgaan met arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.