Hoe bouw je pensioen op?

Over dit deel van je loon berekenen wij de premie

opbouw.png

Je beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van je brutoloon. Soms telt een deel van het loon niet mee voor de pensioenopbouw. Voor meer informatie verwijzen wij je naar artikel 7.2 in het Pluspensioenreglement. Het loon dat meetelt voor pensioenopbouw heet het pensioengevend loon. De beschikbare premie is een percentage van je pensioengevend salaris min de franchise (het deel van het loon waarover je geen pensioen opbouwt omdat je AOW krijgt). Dit percentage hangt af van je leeftijd. In de tabel kun je zien welk percentage wij gebruiken bij je leeftijd. Met dit percentage berekenen wij de premie.

Je leeftijd* Percentages
Van 21 t/m 24  4,2%
Van 25 t/m 29  5,2%
Van 30 t/m 34  6,3%
Van 35 t/m 39  7,7%
Van 40 t/m 44  9,3%
Van 45 t/m 49  11,4%
Van 50 t/m 54  14,0%
Van 55 t/m 59  17,2%
Van 60 t/m 64  21,4%
Van 65 t/m 67  25,7%

* Voor de vaststelling van de leeftijd van de deelnemer is de leeftijd op de laatste dag van de periode van vier weken dan wel de kalendermaand waarin de premie beschikbaar wordt gesteld, bepalend. Zie onderstaand voorbeeld voor meer uitleg.

 

Meneer Jansen verdient in een week € 600,00 met 40 uur werken. De franchise is die week 40 uur x € 7,01 = € 280,40 en de pensioengrondslag is dan: € 600,00 - € 280,40 = € 319,60.

Op 2 september 2021 is meneer A. Jansen 38 jaar. Uit de tabel leest u welk percentage bij de leeftijd van 38 jaar hoort: 7,7%.

De premie voor de pensioenregeling van meneer Jansen is in die week: € 319,60 x 7,7% = € 24,61.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.