Wanneer moet je in actie komen?

Pluspensioenregeling

waardeoverdracht.png

Als je van baan verandert. Dit heeft gevolgen voor je pensioen. Je kunt ervoor kiezen om je opgebouwde pensioenkapitaal mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

buitenland.png

Als je verhuist naar het buitenland, meld dit aan Flexsecurity. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen.png  

Word je arbeidsongeschikt? Geef dit aan ons door. Dan gaat je pensioenopbouw door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer.

werkloos.png

Als je werkloos wordt. In dat geval stopt je pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

keuze.png

Als je gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder 'Welke keuzes heb je zelf?'.

mijnpensioenoverzicht.png

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

mijnpensioenoverzicht.png scheiden.png

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Geef dit zelf aan ons door.

vragen.png Neem contact met ons op als je vragen hebt of
wijzigingen wilt doorgeven.U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.