Hoe bouw je pensioen op?

Premieverdeling tussen werkgever en werknemer

premieverdeling_beide_67.png

Je werkgever betaalt de premie voor je pensioenopbouw. Je draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Deze bijdrage wordt ingehouden op je salaris. De hoogte van de totale premie is 12% van de pensioengrondslag. Naast de beschikbare premie om te beleggen voor de opbouw van een pensioenkapitaal, kent deze pensioenregeling ook premies voor de verzekering van partner- en wezenpensioen en het doorlopen van de pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt raakt. De premies voor deze verzekeringen plus de uitvoeringskosten worden betaald uit het verschil tussen de beschikbare premie en de gestorte premie. Je betaalt 1/3 van de totale premie en je werkgever betaalt 2/3 van de totale premie.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.