Nieuws

Verkiezing lid Verantwoordingsorgaan voor deelnemers


* De aanmeldtermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken *

Het bestuur van Flexsecurity legt verantwoording over het gevoerde en te voeren beleid af aan het Verantwoordingsorgaan (‘VO’) van het fonds. Als gevolg van het verstrijken van een zittingstermijn van een lid namens de deelnemers, ontstaat er volgend jaar (2019) een vacature in het VO. Daarom organiseert Flexsecurity een verkiezing: uit de actieve deelnemers van het pensioenfonds zal een nieuw lid voor het VO gekozen worden.

Wat zijn de taken van het Verantwoordingsorgaan?

Het VO geeft jaarlijks een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid. Dit oordeel wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Daarnaast heeft het VO meerdere adviesrechten, bijvoorbeeld op het gebied van het communicatiebeleid en het beloningsbeleid van het fonds. Bijzonder bij Flexsecurity is dat het VO ook goedkeuringsrechten heeft: zonder instemming van het VO mag het bestuur niet handelen op het gebied van het strategische beleggingsbeleid, uitbesteding van werkzaamheden en wijzigingen in de pensioenpremies.

Omdat het VO deze goedkeuringsrechten heeft, zijn leden van het VO ‘medebeleidsbepalers’ van het pensioenfonds. Dit betekent dat ze door de toezichthouder De Nederlandsche Bank getoetst worden op betrouwbaarheid en geschiktheid. Het lidmaatschap van het VO is dus niet vrijblijvend: als medebeleidsbepaler van een financiële instelling draag je medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van het pensioenfonds. Een VO-lid ontvangt een vergoeding voor de tijdsbesteding.

Profielschets

In de profielschets vind je meer informatie over de functie ‘Lid van het Verantwoordingsorgaan’. De winnaar van de komende verkiezing zal in 2018 aspirant-lid en vanaf 2019 t/m 2022 lid van het VO zijn, mits hij of zij als ‘geschikt’ beoordeeld wordt door de toezichthouder.

Meen je te voldoen aan de vereisten die in de profielschets staan én ben je actief deelnemer aan een pensioenregeling van Flexsecurity – en wil je graag medebeleidsbepaler van het fonds worden – meld je dan aan als kandidaat-lid voor het VO.

Wil je je aanmelden?

Aanmelden kan door het sturen van een e-mailbericht naar info@flexsecuritypensioen.nl. Vermeld hierbij duidelijk dat het om jouw kandidaatstelling voor het VO gaat. Neem daarnaast de volgende gegevens in je reactie op:

  • Je volledige naam;
  • Je geboortedatum;
  • Je curriculum vitae;
  • Een korte motivatie voor je kandidaatstelling.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 februari 2018. Op vrijdagmiddag 9 februari vindt in de buurt van Amsterdam een informatiebijeenkomst plaats. Een assessment zal deel uitmaken van de kandidaatsstellingsprocedure.

De daadwerkelijke verkiezing zal in maart plaatsvinden. De stemgerechtigden zijn alle 55.000 actieve deelnemers van Flexsecurity. 

Verkiezingsreglement

Het reglement van de verkiezing vind je hier.