De toekomst van jouw pensioen

We hebben een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor jouw pensioen? En hoe zit het met de AOW?

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben. Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest u op de website www.pensioenduidelijkheid.nl

Belangrijkste verandering: pensioenfondsen stappen over op een premieregeling en alle opgebouwde pensioenen worden zoveel als mogelijk overgedragen naar de nieuwe pensioenregelingen. Voor Flexsecurity is dat geen verandering, want wij hebben al sinds 1999 een premieregeling. Toch gaan er ook voor ons fonds met de nieuwe regels per 1 juli 2023 wel een paar dingen veranderen.

Waarom verandert ons pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost. Dat zijn vooral problemen bij fondsen die nu nog geen premieregeling hebben. Die fondsen hebben vaak moeite om de toegezegde uitkeringen te betalen. Bij ons speelt dat niet. Wij hebben namelijk afspraken vastgelegd over de hoogte van de premie die wordt ingelegd, en niet over de hoogte van de uitkering na je pensioen.

Jouw eigen pensioenpot blijft bestaan

Jouw pensioen bij ons fonds blijft op hoofdlijnen hetzelfde, want we hebben nu ook al een premieregeling waarin iedere deelnemer zijn eigen pensioenpot heeft.  In onze pensioenregeling maken we geen afspraken over de hoogte van jouw pensioen, maar over het geld dat jij en je werkgever (bij de basisregeling alleen je werkgever) betalen voor jouw pensioen.

We beleggen je pensioengeld en zo bouw je kapitaal op in je eigen pensioenpot. Als je jong bent, nemen we meer risico met beleggen. Zo wordt de kans op een hoger pensioen groter. Als je dichter bij je pensioen komt, bouwen we dat risico in stapjes af. Dan verandert er niet veel meer aan het pensioen dat je kunt kopen. Ga je met pensioen, dan koop je met je pensioenkapitaal een variabele of een vaste pensioenuitkering.

Wat in het nieuwe pensioenstelsel wel gaat veranderen is de premie die in je pot gestort wordt. In het Pluspensioen is die premie nu nog afhankelijk van je leeftijd. Straks wordt de premie voor alle leeftijden hetzelfde. Waarschijnlijk komt er voor oudere deelnemers  een compensatie voor de lagere premie die zij ontvangen in het nieuwe stelsel. Dat moeten de werkgevers en vakbonden nog met elkaar afspreken.

Afschaffing van de wachttijd

Een belangrijke verandering is dat per 1 juli 2023 de wachttijd voor deelname aan onze pensioenregeling is afgeschaft. Dit betekent dat alle uitzendkrachten en gedetacheerden van 21 jaar en ouder vanaf 1 juli 2023 deelnemen aan de Basispensioenregeling. 

Verlaging van de toetredingsleeftijd

Bij Flexsecurity bouw je vanaf 21 jaar pensioen op. Ook die grens wordt door de nieuwe wet aangepast. Vanaf 1 januari 2024 geldt een lagere leeftijdsgrens van 18 jaar. In combinatie met de afschaffing van de wachttijd betekent dit dat alle uitzendkrachten en gedetacheerden van 18 jaar en ouder straks vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwen.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd gaat in 2024 naar 67 jaar en in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd verder als de levensverwachting stijgt. Voor ieder jaar dat onze levensverwachting stijgt, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog.

Hoe gaat het verder?

De nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2023. De uiterste datum waarop de pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels is voorlopig vastgesteld op 1 januari 2028. Dat betekent dat alle pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Voor de volgende stap zijn de sociale partners (vakbonden en werkgevers) binnen de uitzendsector aan zet. Zij zullen de komende tijd moeten besluiten over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van Flexsecurity binnen de nieuwe wettelijke regels. Uiteraard voeren wij overleg met de vakbonden en werkgevers over onze nieuwe regeling.

Wanneer stappen wij over?

Ook het moment van overgang naar de nieuwe regeling is afhankelijk van de besluitvorming van werkgevers en vakbonden. Op dit moment is 1 januari 2026 de streefdatum voor de overgang naar de nieuwe regels, maar dat kan tijdens het traject nog veranderen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Moet je nu iets doen?

Nee, je hoeft nu niets te doen. Zodra voor ons fonds duidelijk is wanneer wij zullen overstappen geven wij je meer informatie

Meer weten?

Bekijk deze film op de website van de Rijksoverheid.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.