Nieuws

Premiepercentages en kengetallen voor 2018 zijn bekend

Ieder jaar worden voor de pensioenregelingen van Flexsecurity de nieuwe premies en kengetallen vastgesteld. Daarbij zijn veranderingen in belastingregels, afspraken in de cao voor uitzendkrachten en besluiten van het bedrijfstakpensioenfonds StiPP leidend. Omdat de fiscale regels voor pensioenopbouw in 2018 wijzigen, zijn er nogal wat zaken veranderd. Onderstaand worden de wijzigingen per regeling toegelicht.

Basispensioen

De premie voor het Basispensioen (die volledig door de werkgever wordt betaald) blijft in 2018 onveranderd op 2,6% van het brutoloon. De storting in het pensioenkapitaal wordt vanwege fiscale regels verlaagd naar 4,2% van de pensioengrondslag (was 4,4%). De uurfranchise gaat in 2018 naar € 6,43 (was € 6,32). Het maximale pensioengevend uurloon stijgt in 2018 naar € 29,17 (was € 28,64). De pensioenleeftijd blijft onveranderd op 67 jaar.

Pluspensioen

De premie voor het Pluspensioen wordt in 2018 verhoogd naar 11,4% van de pensioengrondslag (was 11,1%). Daarvan betaalt de werknemer 1/3 deel (3,8%) en de werkgever 2/3 deel (7,6%). De uurfranchise gaat net als in het Basispensioen in 2018 naar € 6,43 (was € 6,32) en het maximale pensioengevend uurloon stijgt in 2018 naar € 29,17 (was € 28,64). De pensioenleeftijd blijft onveranderd op 67 jaar.

De stortingen in het pensioenkapitaal zijn in het Pluspensioen afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Deze worden in 2018 verlaagd vanwege aanpassing van de fiscale regels en zien er ten opzichte van 2017 als volgt uit (als percentage van de pensioengrondslag):

Leeftijd Pluspensioen 2017 Pluspensioen 2018
21-24 4,4% 4,2%
25-29 5,4% 5,1%
30-34 6,6% 6,3%
35-39 8,0% 7,6%
40-44 9,8% 9,3%
45-49 11,9% 11,4%
50-54 14,6% 13,9%
55-59 18,1% 17,2%
60-64 22,5% 21,3%
65-66 26,5% 25,6%

Ondanks de verlaging van de stortingspercentages is een premieverhoging in het Pluspensioen noodzakelijk om de toenemende kosten van veroudering van het deelnemersbestand en de gestegen kosten voor de verzekering voor arbeidsongeschiktheid te kunnen betalen.

Meer informatie

Actieve deelnemers van Flexsecurity worden in januari met een persoonlijk bericht geïnformeerd over de wijzigingen in hun pensioenregeling. Download hier het pensioenreglement van de Basispensioenregeling en hier het pensioenreglement van de Pluspensioenregeling.