Wanneer moet je in actie komen?

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen

scheiden.png

Als je gaat scheiden of geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft je partner recht op de helft van het pensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat je daar afwijkende afspraken over maakte. Deze staan dan in je echtscheidingsconvenant. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door. Dit doe je door een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen. Ontvangen wij binnen 2 jaar geen echtscheidingsconvenant? Dan verdelen wij je pensioen standaard. Je ex-partner krijgt dan een eigen pensioen.

Woon je ongehuwd samen? Dan moet je zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. Het partnerpensioen dat tot het moment van scheiden is opgebouwd wordt bij je overlijden uitgekeerd aan je ex-partner. Ook als je ongehuwd samenwoonde. Wil je dit niet? Maak dan goede afspraken bij de scheiding en leg dit vast in een convenant of een notariële akte. Stuur dat aan ons op.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.