“Een uitstekend beleggingsjaar”

Interview met Marion Verheul en Esther Gotink

Met een goed gevoel kijken ze terug op 2019. Wat waren de belangrijkste mijlpalen? En wat staat er in 2020 op stapel? Marion Verheul en Esther Gotink vertellen het je graag.  

Uitstekend beleggingsjaar

“2019 was een uitstekend beleggingsjaar, waarin vrijwel alle beleggingscategorieën mooie rendementen lieten zien. Voor alle leeftijdsgroepen kon daardoor een mooi rendement worden behaald”, stelt Marion Verheul. “En dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, jong en oud. Hun persoonlijke pensioenpotjes zijn vorig jaar behoorlijk gegroeid.”

Pensioen begrijpelijk maken

Flexsecurity heeft in 2019 veel energie gestoken in communicatie. “Hoe mooi zou het zijn als onze deelnemers meer interesse in pensioen krijgen”, aldus Marion. “We zijn bijvoorbeeld begonnen om de website aan te passen. Zo wordt het nog makkelijker om informatie op te zoeken. Het taalgebruik is eenvoudiger, want we willen pensioen begrijpelijk maken. En met filmpjes gaan we moeilijke onderwerpen in beeld brengen.”

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Marion: “We willen sowieso de betrokkenheid van onze deelnemers vergroten. Daarom hebben we ze in 2019 gevraagd wat ze vinden van maatschappelijk verantwoord beleggen. Ze willen liever niet dat we investeren in bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in de wapen- en tabaksindustrie. De komende jaren bekijken we hoe we duurzaam beleggen nog beter vorm kunnen geven, naast de stappen die de afgelopen jaren al zijn gezet.”

Van Basispensioen naar Pluspensioen

Vorig jaar stond ook in het teken van de overstap van het Basispensioen naar hetzelfde beleggingsbeleid als het Pluspensioen. “Dat kostte de nodige voorbereidingen”, vertelt Esther. “Op 1 april van dit jaar was het zover. Toen zijn alle beleggingen van het Basispensioen omgezet naar de leeftijdsgroepen die we gebruiken voor het Pluspensioen. Jonge deelnemers hebben zo meer kans op een hoger rendement.”

Waardeoverdracht

Een andere grote ‘actie’ in 2019 was de overdracht van bijna 16.000 kleine pensioenpotjes aan andere pensioenfondsen. Dat zijn pensioenen van deelnemers die niet meer bij het fonds opbouwen. Het ging om pensioenen met een hoogte tussen € 2 en € 484,09 per jaar. Bovendien zijn er ruim 30.000 pensioentjes van € 2 of minder vervallen. Dat levert het fonds in de toekomst een besparing op de administratie- en beheerkosten op.

Om die toekomstige besparing te realiseren, zijn de uitvoeringskosten in 2019 licht gestegen. Esther: “Ook de oplopende arbeidsongeschiktheid heeft onze aandacht. Het fonds neemt immers de premie van arbeidsongeschikten voor zijn rekening. Hiervoor heeft het fonds extra geld moeten reserveren.”  

En 2020?

Door de coronacrisis zijn de koersen van aandelen en bedrijfsobligaties flink gekelderd, vooral in maart. “Ook onze beleggingen hebben in het eerste kwartaal van 2020 een klap gehad”, stelt Marion. “De koersen hebben zich weer redelijk hersteld in april en mei. Maar de nabije toekomst blijft onzeker zolang het verdere verloop van de coronacrisis en de economische gevolgen nog niet duidelijk zijn.”

Blijf alert

De deelnemer hoeft zich toch geen zorgen te maken? Esther: “Als flexwerker moet je je eigenlijk altijd ‘zorgen’ maken om je pensioen. Of liever gezegd: alert blijven. Check je pensioen op Mijn Pensioencijfers en op mijnpensioenoverzicht.nl. Dan zie je hoe je pensioen ervoor staat. Misschien kun je nu al iets extra’s opzij zetten voor later.”

“En geef je mailadres aan ons door”, vult Marion aan. “Zo kunnen we je altijd op de hoogte houden. Want pensioen is belangrijk: het is je spaarpot voor later.”

Schouderklopje

Marion en Esther kijken terug op een jaar waarin ze plezierig hebben samengewerkt. “Constructief en collegiaal, met korte lijnen. We geven een schouderklopje als het goed gaat maar zijn ook kritisch als we vinden dat het beter kan. Zo houden we elkaar scherp. Want we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: een goed pensioen voor al onze deelnemers.”

Twintig jaar Flexsecurity pensioen

In 2019 bestond de Stichting Pensioenfonds Flexsecurity twintig jaar. Op 16 februari 1999 zag ons fonds het levenslicht. De eerste (toen nog) guldens werden ingelegd in de pensioenkapitalen van de deelnemers. Twintig jaar later, eind 2019, beheren we voor onze deelnemers ruim een half miljard euro. En hebben honderdduizenden mensen bij Flexsecurity een groot of klein pensioen opgebouwd.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.