Nieuws

Flexsecurity implementeert nieuwe duurzaamheidswetgeving (SFDR)

Met ingang van 10 maart 2021 moet het pensioenfonds voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation-verordening (SFDR). Deze regels verplichten Flexsecurity om informatie te verschaffen aan zijn deelnemers over het duurzaamheidsbeleid en transparant te zijn over de uitvoering daarvan. Het doel van SFDR is om de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor de deelnemers gemakkelijker wordt om te begrijpen welke rol duurzaamheid en de daarbij behorende risico’s spelen in de pensioenregeling en in de beleggingen van het pensioenfonds. Ook moeten pensioenfondsen duidelijk maken welke rol duurzaamheidsrisico’s spelen in de beloningsregeling van het pensioenfonds.

Duurzaamheidsrisico’s zijn omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die, als ze zich voordoen, een negatief effect kunnen veroorzaken op de waarde van de beleggingen. Een voorbeeld hiervan is het risico dat de opwarming van de aarde met zich mee brengt: er is vaker sprake van extreme weersomstandigheden. Extreem weer kan schade veroorzaken aan woningen, kantoren of winkels die eigendom zijn van het pensioenfonds.

Volgens de SFDR-regels hangt de vereiste mate van informatievoorziening af van de rol van duurzaamheid binnen de pensioenregeling en het beleggingsbeleid. Flexsecurity ziet de pensioenregeling en de beleggingsportefeuille als een financieel product dat duurzaamheid promoot, maar waar het verbeteren van duurzaamheid niet de enige doelstelling is (het zogenaamde Artikel 8 volgens de SFDR).

Flexsecurity houdt, in lijn met de SFDR, binnen het gehele beleggingsproces rekening met duurzaamheidsrisico’s. Bij iedere stap in het beleggingsproces weegt het fonds de belangrijkste effecten op duurzaamheidsfactoren mee aan de hand van een risicoproces. Het pensioenfonds houdt rekening met de beschikbare beleggingsmogelijkheden en beoordeelt in hoeverre de effecten afwijken (of aansluiten) bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Alle vereisten van de nieuwe regels zijn uitgewerkt in het nieuw vastgestelde maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Flexsecurity. Daarnaast wordt in de precontractuele informatie verder toegelicht hoe de SFDR-regels zijn verwerkt in het beleggingsbeleid van Flexsecurity.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.