Nieuws

Engelina van Steenbrugge wint verkiezing verantwoordingsorgaan

In de maand januari heeft de verkiezing voor een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers van Flexsecurity plaatsgevonden. Van de drie kandidaten heeft Engelina van Steenbrugge met een miniem verschil de meeste stemmen verzameld. Engelina zal worden voorgedragen als nieuw lid van het verantwoordingsorgaan.

Van de 42.527 actieve deelnemers die hun stem mochten uitbrengen, hebben 777 deelnemers gebruik gemaakt van dit recht. Dat is een opkomst van 1,82%. De geldig uitgebrachte stemmen waren als volgt verdeeld:

kandidaat aantal stemmen procentueel aandeel
Adriaan van der Veen 142 18,39%
Bruce van Haasen 314 40,67%
Engelina van Steenbrugge 316 40,93%
  772 100%

Het bestuur van Flexsecurity heeft op 25 januari de verkiezingsuitslag officieel vastgesteld. Het bestuur feliciteert Engelina met haar verkiezingsoverwinning en dankt Bruce en Adriaan voor hun deelname aan deze verkiezingen. In het kader van haar opleidings- en inwerktraject zal Engelina de komende maanden gaan meelopen met het verantwoordingsorgaan en opleidingen gaan volgen. Haar benoeming is pas definitief als De Nederlandsche Bank daar ook mee heeft ingestemd.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.