Nieuws

Premiepercentages Flexsecurity in 2021 ongewijzigd

Ieder jaar worden voor de pensioenregelingen van Flexsecurity de nieuwe premies en kengetallen vastgesteld. Dit jaar zijn de veranderingen voor de bestaande regelingen beperkt. Wel voert Flexsecurity vanaf 2021 een aparte pensioenregeling voor payrollwerknemers uit: het Payrollpensioen. Per regeling worden de percentages en getallen weergegeven die per 1 januari 2021 van toepasing zijn.

Basispensioen

De premie voor het Basispensioen (die volledig door de werkgever wordt betaald) blijft in 2021 onveranderd op 2,6% van het brutoloon. Ook het percentage voor stortingen in de pensioenkapitalen blijft gelijk op 4,2% van de pensioengrondslag. De uurfranchise gaat in 2021 naar € 7,01 (was € 6,83). Het maximale pensioengevend uurloon stijgt in 2021 naar € 31,15 (was € 30,57). De pensioenleeftijd blijft onveranderd op 67 jaar.

Pluspensioen

De premie voor het Pluspensioen is in 2021 net als vorig jaar vastgesteld op 12,0% van de pensioengrondslag. Daarvan betaalt de werknemer 1/3 deel (4%) en de werkgever 2/3 deel (8%). De uurfranchise gaat net als in het Basispensioen in 2021 naar € 7,01 (was € 6,83) en het maximale pensioengevend uurloon stijgt naar € 31,15 (was € 30,57). Ook bij het Pluspensioen blijft de pensioenleeftijd onveranderd op 67 jaar.

Payrollpensioen

Het nieuwe Payrollpensioen kent een premie van 15,5% van de pensioengrondslag. Hiervan betaalt de werknemer 1,0% en de werkgever 14,5% van de pensioengrondslag. Het stortingspercentage is onafhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en bedraagt 13,2% van de pensioengrondslag. Het Payrollpensioen hanteert een franchise van € 14.544 op jaarbasis en een maximaal pensioengevend salaris van € 112.189 per jaar. Deze bedragen zijn op jaarbasis weergegeven omdat payrollwerknemers een verschillende fulltime arbeidsduur kunnen hebben.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.