Wat als het mee- of tegenzit?

Een nieuw onderdeel op mijnpensioenoverzicht.nl en op je UPO

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl en op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je een inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Hoe ziet die inschatting eruit?

Je ziet de inschatting van je pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder zie je een voorbeeld.

Je kunt ook de animatie van de Pensioenfederatie bekijken die een handige toelichting geeft op deze scenario’s:

Het onderste bedrag

Het onderste bedrag is het pensioen dat je naar verwachting kunt aankopen met het pensioenkapitaal dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je vanaf je pensioendatum bruto per jaar ontvangt, zolang je leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof je je pensioen tegelijk laat ingaan met je AOW.

De bovenste bedragen

Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd (67 jaar) en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als je eerder stopt met werken, zal je pensioen lager zijn.

Er zijn door economen heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. We hebben uitgerekend hoe hoog je pensioen is in deze toekomsten.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op lijkt uit te komen als je je pensioenopbouw voortzet. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan kun je met hetzelfde pensioenkapitaal een hoger pensioen aankopen. Daalt de rente, dan wordt je aan te kopen pensioen juist lager.

 • Beleggingen
  We beleggen je pensioenkapitaal. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat dat niet genoeg geld oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen. Maar beleggen is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. Dat kan uiteindelijk leiden tot een lager aan te kopen pensioen.

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt je pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met je pensioen hebben we in de inschatting verwerkt. Het bedrag dat je naar verwachting ontvangt, is dus een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op je pensioen?

Veranderingen in je privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor je pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in je privé- of werksituatie.

Verschil tussen Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je dit jaar van ons ontvangt, zie je voor het eerst deze inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Je ziet een inschatting van het pensioen dat je van ons fonds gaat ontvangen. Als je inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl zie je een inschatting die gebaseerd is op je totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief je AOW-pensioen.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 9:00 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.