Nieuws

Veranderingen in de pensioenregelingen per 1 januari 2022

Als gevolg van wijzigingen in de cao voor Uitzendkrachten zijn de Basispensioenregeling en de Pluspensioenregeling van Flexsecurity per 1 januari 2022 gewijzigd.

In de Basispensioenregeling is de wachttermijn verkort van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. Dat heeft tot gevolg dat uitzendkrachten van 21 jaar en ouder eerder zullen gaan deelnemen aan de pensioenregeling. Uitzendkrachten die op 1 januari 2022 al meer dan 8 weken, maar nog geen 26 weken hadden gewerkt, doen vanaf 1 januari mee in de Basispensioenregeling. De duur van deelname aan de Basispensioenregeling is onveranderd op 52 weken gebleven. Daarna wordt de uitzendkracht deelnemer aan de Pluspensioenregeling.

De tweede belangrijke wijziging is dat het loonbegrip vanaf 1 januari 2022 is uitgebreid. Vrijwel alle bruto beloning valt voortaan onder het pensioengevend loon en wordt meegeteld bij de berekening van de pensioenpremie. Ook alle toeslagen en bruto vergoedingen tellen mee. Deze wijziging geldt zowel voor het Basispensioen als voor het Pluspensioen. 

Deze wijzigingen zijn vastgelegd in nieuwe pensioenreglementen. Je kunt ze hier downloaden:


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.