Nieuws

Franchisebedragen 2022 officieel vastgesteld

Ieder jaar worden voor de pensioenregelingen van Flexsecurity de nieuwe premies en kengetallen vastgesteld. Nadat eerder al de nieuwe premiepercentages waren vastgesteld, zijn nu ook de franchisebedragen voor 2022 officieel bekend gemaakt.

Per regeling worden de percentages en getallen weergegeven die vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn.

Basispensioen

De premie voor het Basispensioen (die volledig door de werkgever wordt betaald) blijft in 2022 onveranderd op 2,6% van het brutoloon. Ook het percentage voor stortingen in de pensioenkapitalen blijft gelijk op 4,2% van de pensioengrondslag. De uurfranchise gaat in 2022 naar € 7,13 (was € 7,01). Het maximale pensioengevend uurloon stijgt in 2022 naar € 31,89 (was € 31,15). De pensioenleeftijd blijft onveranderd op 67 jaar.

Pluspensioen

De premie voor het Pluspensioen is voor 2022 vastgesteld op 12,3% van de pensioengrondslag (was 12,0%). Daarvan betaalt de werknemer onveranderd 4% en de werkgever 8,3% (was 8,0%). De uurfranchise gaat net als in het Basispensioen in 2022 naar € 7,13 (was € 7,01) en het maximale pensioengevend uurloon stijgt naar € 31,89 (was € 31,15). Ook bij het Pluspensioen blijft de pensioenleeftijd onveranderd op 67 jaar.

Payrollpensioen

Het nieuwe Payrollpensioen kent in 2022 een premie van 16,8% van de pensioengrondslag (was 15,5%). Hiervan betaalt de werknemer onveranderd 1,0% en de werkgever in 2022 15,8% van de pensioengrondslag (was 14,5%). Het stortingspercentage is onafhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en bedraagt in 2022 13,8% van de pensioengrondslag (was 13,2%). Het Payrollpensioen hanteert in 2022 een franchise van € 14.802 op jaarbasis (was € 14.544) en een maximaal pensioengevend salaris van € 114.866 per jaar (was € 112.189). Deze bedragen zijn op jaarbasis weergegeven omdat payrollwerknemers een verschillende fulltime arbeidsduur kunnen hebben. Ook in het Payrollpensioen blijft de pensioenleeftijd onveranderd op 67 jaar.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.