Nieuws

Premies voor 2023 vastgesteld

Het bestuur van Flexsecurity heeft (met goedkeuring van het verantwoordingsorgaan) de premies voor 2023 vastgesteld.

In het Basispensioen wordt de premie op grond van nieuwe cao-afspraken bepaald op 8,0% van de pensioengrondslag. Voor de deelnemer wordt de storting verhoogd van 4,2% naar 7,3% van de pensioengrondslag, ongeacht de leeftijd van de deelnemer. De werkgever gaat aanmerkelijk meer premie betalen, waardoor de werknemer een fors hogere storting in het kapitaal gaat ontvangen.

In het Pluspensioen blijft de premie onveranderd op 12,3% van de pensioengrondslag. Net als in 2022 betaalt de werkgever 8,3% van de pensioengrondslag en de werknemer betaalt 4,0%. Voor de deelnemers blijft de storting afhankelijk van de leeftijd, de hiervoor gebruikte staffel is ongewijzigd.

In het Payrollpensioen wordt de premie verlaagd naar 16,7% van de pensioengrondslag. De wetgever stelt jaarlijks de minimale hoogte van de werkgeversbijdrage vast, die voor 2023 is bepaald op 15,7%. De werknemer betaalt in 2023 onveranderd een bijdrage van 1,0%. De storting voor de deelnemers blijft onveranderd 13,8% van de pensioengrondslag, ongeacht de leeftijd van de deelnemer.

De franchises en maximale pensioengevende bedragen voor 2023 zijn nog niet definitief vastgesteld. Zodra deze ook officieel bekend zijn, zal het complete overzicht worden gepubliceerd op onze website.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.