Nieuws

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Flexsecurity belegt wereldwijd en houdt hierbij rekening met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom worden economische, sociale en ‘governance’ (ESG) aspecten expliciet meegenomen bij het beleggen. Het pensioenfonds wil niet beleggen in bedrijven of landen die zich schuldig maken aan schendingen op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu of ethiek. Dergelijke landen en bedrijven worden door Flexsecurity uitgesloten. Of er wordt met deze partijen een dialoog gevoerd met het doel veranderingen in gang te zetten. Door het voeren van de dialoog wordt invloed uitgeoefend en is de kans op gewenste verandering groter dan bij uitsluiting.

Het bestuur van Flexsecurity constateert dat maatschappelijk verantwoord beleggen steeds meer draagvlak krijgt. Hierdoor wordt verantwoord beleggen steeds betaalbaarder en is het pensioenfonds meer en meer in staat om ook daadwerkelijk aan de hand ESG-criteria te beleggen. Zo werd in 2018 voor de aandelenbeleggingen in Noord-Amerika en Europa geswitcht naar beleggingsfondsen van Northern Trust die ESG-criteria geïntegreerd hebben in hun bedrijfsvoering. Ook met betrekking tot beleggingen in aandelen in opkomende markten wordt geswitcht naar een ‘ESG’-beleggingsfonds van Northern Trust. Voor bedrijfsobligaties is een switch naar een ESG-iSharesfonds van Blackrock in voorbereiding.

De fiduciaire vermogensbeheerder van Flexsecurity, Kempen Capital Management, doet in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen periodiek uitgebreid verslag van de uitsluitingen en de dialogen met bedrijven. Zo heeft het bestuur inzicht in de uitkomsten van het gevoerde beleid. Het blijkt dat meerdere organisaties en bedrijven, waarin Flexsecurity via aandelen, vastgoed of bedrijfsobligaties belegt, concrete stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Met name mensenrechten- en klimaatdoelstellingen worden steeds vaker behaald. Het bestuur van Flexsecurity is blij met deze ontwikkelingen.

Het bestuur is ook verheugd over het ‘normaler worden’ van maatschappelijk verantwoord beleggen. Beleggingen in ESG-beleggingsfondsen worden daardoor in meerdere beleggingscategorieën toegankelijker. Ook worden ESG-beleggingen steeds goedkoper. Naast het behalen van goede rendementen voor de deelnemers van Flexsecurity, kan het pensioenfonds zo steeds meer bijdragen aan een betere wereld.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is dynamisch en daarom is het belangrijk continu nieuwe thema’s te identificeren. In 2019 zullen bijvoorbeeld cyberveiligheid, dierenwelzijn en verantwoord gebruik van antibiotica in de voedselketen aandacht krijgen.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 9:00 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.