‘We zijn een gezond pensioenfonds, dat is heel prettig werken’

Een interview met Swen Laarveld

Swen Laarveld over het verantwoordingsorgaan in 2020

Bij vakbond De Unie leerde hij de wereld van pensioen kennen. Hij was relatief jong - namelijk nog geen 40 jaar - toen hij toetrad tot het VO. We spraken met Swen over het VO en het bijzondere jaar 2020.

‘Flexsecurity is - in vergelijking met andere fondsen - een vrij klein pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit slechts 4 leden, net als het VO. Dat heeft zeker voordelen: we zijn sterk georganiseerd en zeer slagvaardig. Wat heel bijzonder is aan ons VO: we hebben als één van de weinige verantwoordingsorganen goedkeuringsrechten, onder andere rondom het beleggingsbeleid. Als het bestuur daarin iets wil veranderen, moeten wij dat besluit eerst goedkeuren. Een ‘nee’ van ons betekent dat het bestuur terug naar de tekentafel moet.’

Dat komt eigenlijk nooit voor. Onze relatie met het bestuur is heel goed; er is veel ruimte voor debat. Logisch, want uiteindelijk moet het bestuur een besluit nemen waar wij ons in kunnen vinden. Niet alleen over het beleggingsbeleid, maar ook over het samenwerken met externe partijen. Omdat wij goedkeuringsrecht hebben, worden de leden van het VO getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB). Dus net als bestuursleden van pensioenfondsen. Verder benoemt het VO de visitatiecommissie. Deze commissie beoordeelt zowel het bestuur als het VO.’

‘Randstad gaf veel vertrouwen door mij te vragen voor het VO’

‘Toen ik bij het VO begon was ik nog geen 40 jaar oud. In de pensioenwereld ben je dan dus echt jong. Ik begrijp dat wel: pensioen hoort gevoelsmatig nog steeds bij een meer gevorderde leeftijd. Dat is voor een pensioenfonds lastig, omdat we volgens de Pensioenwet wel mensen van alle leeftijden in het bestuur én het VO moeten hebben. En ook nog een representatieve verhouding tussen mannen en vrouwen. Niet makkelijk allemaal.

Ik ben door de werkgever gevraagd voor het VO. Hoewel ik bij vakbond De Unie veel over pensioen heb geleerd, vond ik de vraag nog best wel spannend. Pensioen is de afgelopen jaren namelijk steeds ingewikkelder geworden. En de komende tijd gaat er ook weer veel veranderen. Fijn dat ik het vertrouwen kreeg van mijn werkgever. En van DNB.’

‘Iedereen was snel gewend aan nieuwe manier van vergaderen’

‘2020 was natuurlijk het jaar van de coronapandemie. We zaten bijna het hele jaar met geknepen billen: komt dit nog wel goed? Uiteindelijk dus wel. We hebben geen vervelende maatregelen hoeven nemen, zoals het heffen van extra premie. De administratie liep ook gewoon door. Onze deelnemers hebben wat dat betreft geen last ondervonden van de pandemie.
Ongelofelijk trouwens hoe snel iedereen zich aan de nieuwe situatie aanpaste. We vergaderen nu al ruim een jaar via Google Meet. Dat gaat vlekkeloos; zelfs de verbinding met mensen in het buitenland is prima. Ik merk dat je in een digitale vergadering eerder tot de kern komt, je maakt sneller afspraken. En je hebt natuurlijk geen reistijd meer. Daarom blijven we het zo doen. Al zullen we ook wel weer ‘echt’ bij elkaar komen. Want dat heeft uiteraard ook voordelen.

Financieel ging het in 2020 ook best goed met het pensioenfonds. Toen de pandemie uitbrak, daalden de aandelenkoersen behoorlijk. Gelukkig hebben we een solide beleggingsstrategie die ons in staat stelt snel op fluctuaties te reageren. Zo konden we verliezen voorkomen. We eindigden het jaar met een totaal beleggingsrendement van 5,4%. Mede hierdoor bleef onze dekkingsgraad in 2020 min of meer gelijk. We begonnen met een dekkingsgraad van 102,7%; eind 2020 was de dekkingsgraad 102,3%.’

‘Ik ben heel benieuwd naar de mening van de deelnemer over zijn of haar pensioen!’

‘Het was al met al best een druk jaar. We hebben het pensioenreglement op een aantal punten aangepast, de zogenaamde sleutelfunctiehouders zijn benoemd en er is nu een adequate pensioenregeling voor payrollers. Verder de gebruikelijke zaken als de jaarrekening beoordelen en de premiehoogte vaststellen. In 2020 zijn we ook gestart met een deelnemersonderzoek over risicobereidheid. Dat onderzoek loopt nog.

Eigenlijk liep het allemaal wel soepel. De certificerend actuaris vertelde dat hij nog nooit zo kort van stof hoefde te zijn; er waren nauwelijks bevindingen. Dat vind ik een groot compliment, ook voor het bestuur. We zijn een gezond pensioenfonds. Zowel het bestuur, het VO als de visitatiecommissie zijn weer op volle sterkte. Dat is heel prettig werken.

Het nieuwe pensioenstelsel? Besluiten daarover liggen in eerste instantie bij het bestuur. Verschillende bestuursleden zitten in allerlei lobbyclubs om zoveel mogelijk de belangen van de deelnemers te behartigen. Het VO is er natuurlijk ook mee bezig, maar dat blijft voorlopig beperkt tot het volgen van het nieuws en af en toe een digitaal seminar. Maar het worden zeker interessante tijden. Daarom zou ik tegen alle deelnemers willen zeggen: verdiep je eens in je pensioen. Denk erover na, en geef je mening. Ik ben daar heel benieuwd naar!’

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.