Nieuws

Wet toekomst pensioenen uitgesteld

Het was de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in zou gaan. De wet is nu in behandeling in de Tweede Kamer. De Kamerleden stellen zoveel vragen dat de minister de ingangsdatum uitstelt. Na behandeling in de Tweede Kamer, moet immers ook de Eerste Kamer zich nog buigen over de nieuwe wet.

Wat vooraf ging

In 2019 hebben vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid een principe akkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. Doel is het pensioen persoonlijker en transparanter te maken. Doel is ook dat het pensioen beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waar mensen vaker dan voorheen van baan en van werkgever veranderen. Deze plannen zijn vertaald in een wetsvoorstel. De Tweede Kamer is nog bezig met de voorbereiding van de behandeling daarvan.

Wil je meer weten?

Op www.onsnieuwepensioen.nl lees je wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. Maar ook waarom een nieuw stelsel nodig is en wat er de komende maanden nog moet gebeuren.

 


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.