Nieuws

Premies voor 2022 vastgesteld

Het bestuur van Flexsecurity heeft (met goedkeuring van het verantwoordingsorgaan) de nieuwe premies voor 2022 vastgesteld.

In het Basispensioen verandert er niets. De premie blijft op 2,6% van het pensioengevend loon, terwijl de storting voor de deelnemer op 4,2% van de pensioengrondslag blijft. Wel zal als gevolg van de cao-aanpassing van de definitie van pensioengevend loon de premie vanaf 2022 berekend worden over vrijwel het volledige brutoloon.

In het Pluspensioen wordt de premie verhoogd naar 12,3% van de pensioengrondslag. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege de gestegen lasten voor arbeidsongeschiktheid. De werkgever betaalt vanaf 1 januari 8,3% van de pensioengrondslag, de bijdrage van de werknemer blijft ongewijzigd op 4,0%. Ook in het Pluspensioen is de uitbreiding van de definitie van pensioengevend loon van toepassing, voor de deelnemers blijft de premiestaffel dit jaar ongewijzigd.

In het Payrollpensioen wordt de premie verhoogd naar 16,8% van de pensioengrondslag. De wetgever stelt jaarlijks de minimale hoogte van de werkgeversbijdrage vast, die voor 2022 is bepaald op 15,8%. De werknemer betaalt in 2022 onveranderd een bijdrage van 1,0%. Dankzij de verhoging van de werkgeversbijdrage wordt de storting voor de deelnemers verhoogd naar 13,8% van de pensioengrondslag.

De franchises en maximale pensioengevende bedragen voor 2022 zijn nog niet definitief vastgesteld. Zodra deze ook officieel bekend zijn, zal het complete overzicht worden gepubliceerd op onze website.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.