Nieuws

Premiepercentages voor 2020 bekend: Flexsecurity verhoogt wederom de premie voor het Pluspensioen

Ieder jaar worden voor de pensioenregelingen van Flexsecurity de nieuwe premies en kengetallen vastgesteld. Net als afgelopen jaar zijn de veranderingen beperkt, alleen voor het Pluspensioen is wederom sprake van een beperkte verhoging van de pensioenpremie. Opgemerkt wordt dat de hieronder vermelde bedragen voor de uurfranchise en het maximale pensioengevende uurloon nog niet definitief zijn vastgesteld door de overheid. De kans dat er nog een wijziging optreedt wordt echter beperkt geacht.

Basispensioen

De premie voor het Basispensioen (die volledig door de werkgever wordt betaald) blijft in 2020 onveranderd op 2,6% van het brutoloon. Ook het percentage voor stortingen in de pensioenkapitalen blijft gelijk op 4,2% van de pensioengrondslag. De uurfranchise gaat in 2020 naar € 6,83 (was € 6,64). Het maximale pensioengevend uurloon stijgt in 2020 naar € 30,57 (was € 29,88). De pensioenleeftijd blijft onveranderd op 67 jaar.

Pluspensioen

De premie voor het Pluspensioen wordt in 2020 verhoogd naar 12,0% van de pensioengrondslag (was 11,7%). Daarvan betaalt de werknemer 1/3 deel (4%) en de werkgever 2/3 deel (8%). De uurfranchise gaat net als in het Basispensioen in 2019 naar € 6,83 (was € 6,64) en het maximale pensioengevend uurloon stijgt naar € 30,57 (was € 29,88). Ook bij het Pluspensioen blijft de pensioenleeftijd onveranderd op 67 jaar.

De premieverhoging in het Pluspensioen is noodzakelijk om de toenemende kosten van de (verdergaande) veroudering van de deelnemers te kunnen blijven betalen.


U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.