Oświadczenie dotyczące prywatności

Fundusz emerytalny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności. Zachęcamy do regularnego czytania oświadczenia dotyczącego prywatności. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności pochodzi z 4 września 2020 roku.

Stowarzyszenie ds. funduszy emerytalnych Flexsecurity (zwane dalej „funduszem emerytalnym”) oraz jego administrator AZL (dalej razem zwane: „my”) potrzebują Twoich danych osobowych w celu jak najlepszego wykonywania i administrowania Twoją emeryturą. Dotyczy to np. adresu zamieszkania, wynagrodzenia, stanu cywilnego i numeru BSN.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe; gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy je. Robimy to zgodnie z prawem, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej wyjaśniamy, jak to się odbywa.

Oświadczenie dotyczące prywatności

 • Czyje dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane osobowe:

  • wszystkich uczestników (i innych beneficjentów) funduszu emerytalnego;
  • wszystkich osób odwiedzających stronę internetową;
  • wszystkich osób, które się z nami kontaktują.

  Od kogo otrzymujemy dane i w jaki sposób?

  • od Ciebie, na przykład kiedy wyślesz e-mail, zadzwonisz, wypełnisz formularz kontaktowy lub odwiedzisz stronę internetową;
  • od Twojego pracodawcy, na przykład dane dotyczące wynagrodzenia. Otrzymujemy wszystkie dane (osobowe), które są niezbędne do prawidłowego wykonywania i administrowania Twoją emeryturą. Twoje dane (osobowe) są dostarczane przez bezpieczne połączenie w chronionym środowisku;
  • od instytucji (poza)rządowych, na przykład od Twojej gminy odnośnie aktualnych danych adresowych lub od UWV w przypadku (częściowej) niezdolności do pracy.
 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane osobowe wszystkich uczestników funduszu emerytalnego, a w każdym razie:

  • imię i nazwisko;
  • dane adresowe i miejsce zamieszkania;
  • adres e-mail;
  • data urodzenia;
  • płeć;
  • stan cywilny; w przypadku małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego przetwarzamy również dane partnera;
  • dane finansowe, takie jak dane dotyczące wynagrodzenia, naliczona i/lub podlegająca wypłacie emerytura;
  • numer BSN;
  • numer rachunku bankowego;
  • numer telefonu.

  Jeśli dotyczy, przetwarzamy również:

  • dane związane z niezdolnością do pracy, jak procent niezdolności do pracy;
  • informacje pozostawiane podczas odwiedzin na stronie internetowej, jak adres IP lub, w zależności od ustawień plików cookie, anonimowe, statystyczne dane na temat informacji na stronie internetowej, których szukają odwiedzający.
 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu jak najlepszego wykonywania i administrowania Twoją emeryturą. Do przetwarzania danych osobowych potrzebna jest podstawa. W odniesieniu do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zastosowanie mają następujące podstawy:

  • Zobowiązania prawne. Na przykład zobowiązania wynikające z:
   • ustawy emerytalnej;
   • ustawy o zrównaniu praw emerytalnych w przypadku rozwodu.
  • Wykonanie umowy. Na przykład zobowiązania wynikające z:
   • umowy emerytalnej (umowa między Tobą a Twoim pracodawcą);
   • umowy wykonawczej (umowa między pracodawcą a funduszem emerytalnym);
   • regulaminu emerytalnego (regulamin obowiązujące między Tobą a funduszem emerytalnym).

  Ponadto dane osobowe mogą czasami być przetwarzane na podstawie:

  • Twojej zgody;
  • uzasadnionego interesu (na przykład, jeśli jest to konieczne w ramach prowadzenia normalnej działalności lub codziennego zarządzania funduszem emerytalnym);
  • wykonywania/przestrzegania zobowiązań/uzgodnień (umownych).
 • Komu przekazujemy dane osobowe?

  Jeśli jest to konieczne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane różnym odbiorcom. To, jakie dane osobowe są przekazywane i komu, zależy od sytuacji. Może to dotyczyć:

  • wewnętrznych świadczeń na rzecz pracowników funduszu emerytalnego i pracowników jego administratora oraz świadczeń między funduszem emerytalnym a jego administratorem;
  • organów nadzorujących, jak De Nederlandsche Bank (DNB), Urząd ds. Rynków Finansowych (Autoriteit Financiële Markten AFM) i Urząd Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens AP);
  • Urzędu Skarbowego;
  • innych instytucji (poza)rządowych, jak CBS i UWV;
  • stron trzecich, które angażujemy w celu jak najlepszego wykonywania i administrowania Twoją emeryturą.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych

  Twoje dane osobowe muszą być odpowiednio zabezpieczone. My, fundusz emerytalny i administrator, uważamy to za bardzo ważne. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Chodzi tu na przykład o środki przeciwko (cyber)przestępczości, zniszczeniu, utracie lub innym rodzajom bezprawnego przetwarzania. Podjęte środki spełniają co najmniej ogólne wymagania stawiane bezpieczeństwu informacji. Okresowo oceniamy podjęte środki i w razie potrzeby dostosowujemy je.

  Ponadto zawarliśmy umowy zarówno wewnętrzne, jak i ze stronami zewnętrznymi, dotyczące poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

  Przetwarzanie poza Unią Europejską
  Tylko w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez organizację w kraju spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze podejmowane są odpowiednie dodatkowe środki, które są zgodne z europejskimi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych na podstawie AVG.

 • Twoje prawa

  Zgodnie z przepisami masz prawa, z których możesz korzystać w stosunku do organizacji przetwarzających Twoje dane osobowe:

  • prawo do wglądu;
  • prawo do sprostowania;
  • prawo do zmiany danych (zwane również „prawem do zapomnienia” lub „prawem do bycia zapomnianym”);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia (zwane również prawem do przenoszenia danych);
  • prawo do sprzeciwu.

  Możesz korzystać z tych praw. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Odwołanie się do jednego ze swoich praw zawsze trzeba złożyć na piśmie. Zawsze otrzymasz od nas wiadomość.

  Kiedy możesz skorzystać ze swoich praw? Dwa przykłady
  Gdy:

  • chcesz dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe posiadamy, możesz skorzystać z prawa do wglądu;
  • uważasz, że nie zarejestrowaliśmy poprawnie niektórych Twoich danych osobowych lub że dane osobowe muszą zostać zmienione lub uzupełnione, możesz skorzystać z prawa do sprostowania.

  Składanie skarg
  Możesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę w tej sprawie, skontaktuj się z nami i złóż skargę na piśmie. Zawsze otrzymasz od nas wiadomość.

  Wycofanie udzielonej zgody
  Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawsze możesz cofnąć tę zgodę. Należy zrobić to w taki sam sposób, w jaki udzielona została zgoda. Wówczas zatrzymamy przetwarzanie danych tak szybko, jak to możliwe.

 • Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu jak najlepszego wykonywania i administrowania Twoją emeryturą. Dane przechowujemy tak długo, jak długo są one potrzebne do tego celu.

  W przypadku wychodzącego przekazania wartości pieniężnej lub wykupu niskiej emerytury przechowujemy dane osobowe do siedmiu lat od daty przejścia na emeryturę (w naszym regulaminie).

  Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania. Gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celu, dla którego zostały zgromadzone, a zastosowania nie ma ustawowy okres przechowywania, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Następnie usuniemy zgromadzone dane osobowe.

 • Pliki cookie

  Ta strona korzysta z plików cookie. Istnieją różne rodzaje plików cookie. Funkcjonalne pliki cookie są plikami cookie niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej funduszu emerytalnego. Zawsze umieszczamy te pliki cookie i nie mają one wpływu na Twoją prywatność. W przypadku plików cookie, które mają wpływ na Twoją prywatność, jak pliki cookie służące do analizowania, prosimy o zgodę w chwili wejścia na stronę internetową funduszu emerytalnego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym plików cookie.

 • Kontakt

  Masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych? Skontaktuj się z nami.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.