Welke keuzes heb je zelf?

Automatische waardeoverdracht

waardeoverdracht.png

Als je pensioen onder een wettelijk bepaalde grens ligt, zal Flexsecurity proberen om je pensioenkapitaal over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Vanaf 2019 gaan we dat automatisch doen. Als je pensioen door Flexsecurity wordt overgedragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder, dan word je daarover door die pensioenuitvoerder geïnformeerd.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina