Hoe bouw je pensioen op?

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid

drie_pijlers.png

Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt overigens alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

reglement.png

Meer informatie

Wil je meer informatie? Ga naar de documentenpagina.