Onze organisatie

Advies

Verschillende interne en externe partijen ondersteunen het bestuur van het pensioenfonds om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ons bestuur wordt geadviseerd door de geschillencommissie.

Geschillencommissie

Ons fonds heeft een geschillen- en klachtenregeling. Binnen deze regeling kan de geschillencommissie bindende uitspraken doen.

Samenstelling

Dieuwke Visser

voorzitter

Irène Nauta

lid

Hans van Slooten

lid

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

bestuur.jpg      Uitvoering      Controle      Toezicht      Advies      Bestuur