Beleggen

Beleggingsresultaat

Een belangrijk kenmerk van onze pensioenregelingen is dat de beleggingsresultaten direct van invloed zijn op de waarde van de participaties. En daardoor dus ook op de hoogte van jouw pensioenkapitaal. Het beheer van de beleggingen is in handen van Kempen Capital Management. Deze partij beheert de beleggingen van de Basispensioenregeling en de Pluspensioenregeling.  

Een zogenoemde benchmark geeft inzicht in de beleggingsresultaten. Deze benchmark geeft de algemene ontwikkeling weer van de financiële deelmarkten waarmee ons pensioenfonds zichzelf wil vergelijken. Kempen Capital Management heeft als doelstelling om een hoger rendement te behalen dan de benchmark die ons fonds hun heeft opgelegd. Deze benchmark is vastgelegd in het beleggingsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Behaalde resultaten

Kempen Capital Management rapporteert de beleggingsresultaten periodiek aan de beleggingsadviescommissie en het bestuur. De beleggingsresultaten zijn als volgt:

 

Rend. 2017 t/m juni

Rend.
2016

 

Rend.
2015

Rend.
2014

Rend. 
2013

Basis-
pensioen:

 1,2%

  2,8%

Basis-
pensioen:

+1,1%

+5,0%

+1,0%

Plus-
pensioen:

 

 

Plus-
pensioen:

 

 

 

21-39 jaar

 5,3%

  6,9%

21-39 jaar

+2,6%

+9,1%

+3,0%

40-44 jaar

 4,4%

  6,4%

40-44 jaar

+2,7%

+10,3%

+1,99%

45-49 jaar

 3,6%

  6,0%

45-49 jaar

+2,8%

+11,5%

+0,8%

50-54 jaar

 2,6%

  5,7%

50-54 jaar

+3,2%

+15,0%

-0,0%

55-57 jaar

 1,6%

  5,6%

55-59 jaar

+3,2%

+16,9%

-0,6%

58-59 jaar

 1,1%

  5,0%

60-63 jaar

+1,9%

+15,7%

-1,0%

60-61 jaar

 0,5%

  5,9%

64-eind

+0,1%

+13,5%

-1,2%

62-63 jaar

 -0,2%

  5,1%

 

64-65 jaar

 -0,9%

 6,4%

66-eind

 -1,5%

 5,7%

Ons pensioenfonds publiceert elk kwartaal een bericht over de beleggingsresultaten. Hierin staat hoe de beleggingen gerendeerd hebben voor het Basispensioen en het Pluspensioen (per leeftijdsgroep). Je vindt deze berichten op de documentenpagina.