Nieuws

Beleggingsresultaten derde kwartaal 2023

Iedere maand beleggen wij jouw premie. Zo zorgen wij dat jij een zo goed mogelijk pensioen kan inkopen. We nemen je graag mee in het rendement van het derde kwartaal van 2023.

Goed om te weten: jouw pensioenpremie wordt belegd via life cycle beleggen. Life cycle beleggen is een vorm van beleggen waarbij de hoeveelheid risico die wordt genomen met de beleggingen wordt afgebouwd als je ouder wordt. Er wordt dus minder risicovol belegd als je dichterbij je pensioendatum komt.

Rendement derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal was het rendement voor alle leeftijdsgroepen negatief (-1,1% voor de jongste leeftijdsgroepen tot -4,1% voor de oudste leeftijdsgroep). De oudere leeftijdsgroepen hebben vooral een negatief rendement behaald door de stijgende rente. De jongere leeftijdsgroepen hebben met name negatieve rendementen behaald op aandelen en onroerend goed.

Rendement dit jaar tot en met het derde kwartaal 2023

Het rendement voor deelnemers tot en met 61 jaar is dit jaar tot en met het derde kwartaal positief (van 4,7% voor de jongste deelnemers tot 0,3% voor deelnemers van 61 jaar). Deelnemers vanaf 62 jaar hebben dit jaar tot en met het derde kwartaal een negatief rendement (van -0,4% tot -1,9% in de oudste leeftijdsgroep). De oudere leeftijdsgroepen hebben een negatief rendement door de stijgende rente. De jongere leeftijdsgroepen hebben met name door positieve resultaten op aandelen een positief rendement.

Uitgebreide rapportages over de rendementen per leeftijdsgroep vind je hier.

Beleggingen

Wil je meer weten over hoe wij beleggen? Dat leggen we graag uit. We doen dit als volgt: je pensioenpremie wordt belegd in renteproducten zoals staatsobligaties, rentederivaten, hypotheken en bedrijfsobligaties. Maar ook in geldmarktfondsen, aandelen en onroerend goed. De verhouding tussen deze beleggingen verschilt per leeftijdsgroep. Jonge deelnemers beleggen meer in risicovollere beleggingen zoals aandelen en onroerend goed. Oudere deelnemers beleggen meer in de minder risicovollere renteproducten.

Pensioeninkoop

Positieve beleggingsrendementen zorgen voor een hoger pensioenkapitaal. Negatieve beleggingsrendementen voor een lager pensioenkapitaal. Maar, voor deelnemers die bijna pensioen gaan inkopen, gaat het niet alleen om de hoogte van het pensioenkapitaal. De rente speelt namelijk ook een grote rol. Want hoe hoger de rente, hoe minder pensioenkapitaal je nodig hebt voor elke euro in te kopen pensioen.

Goed nieuws: dit jaar is het in te kopen pensioen door de rentestijgingen harder toegenomen dan het pensioenkapitaal door het negatieve rendement is afgenomen. Dat betekent dat er ondanks het negatieve rendement toch meer pensioen kan worden ingekocht.

 


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.