Nieuws

Kandidaten gezocht voor ons verantwoordingsorgaan!

Flexsecurity is op zoek naar kandidaten voor de komende verkiezing van ons verantwoordingsorgaan. Ben je actief deelnemer van Flexsecurity en wil je graag meebeslissen over hoe ons pensioenfonds wordt bestuurd, dan willen we je van harte uitnodigen om je kandidaat te stellen voor deze verkiezing.

Flexsecurity is een zelfstandig, onafhankelijk pensioenfonds dat bestuurd wordt door afgevaardigden van de werkgever en van deelnemers van het pensioenfonds. Flexsecurity kent ook een verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan dit verantwoordingsorgaan. Daarnaast heeft het VO enkele adviesrechten en goedkeuringsrechten over belangrijke bestuursbesluiten, zoals het beleggingsbeleid en de vaststelling van de premie. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee leden namens de werkgever en twee leden namens de deelnemers.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een lid namens de deelnemers ontstaat er per 1 juli 2023 een vacature in het verantwoordingsorgaan. Daarom organiseert Flexsecurity een verkiezing. Alle actieve deelnemers aan de pensioenregelingen van Flexsecurity kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Deze verkiezing moet leiden tot de benoeming van een nieuw lid namens de deelnemers in het verantwoordingsorgaan. De zittingstermijn voor dit nieuwe lid loopt van 1 juli 2023 tot juli 2027. In de aanloop naar de benoeming zal het nieuwe lid opleidingen volgen en als aspirant-lid deelnemen aan het verantwoordingsorgaan.

Heb je interesse? Bekijk dan de profielschets voor deze interessante functie.  Hierin staat vermeld welke eisen er gesteld worden aan een lid van het verantwoordingsorgaan. Omdat het om een functie met bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat, zal een assessment deel uitmaken van de kandidaatsstellingsprocedure.

De verkiezing zal in september georganiseerd worden. Meer informatie over de procedure vind je in het verkiezingsreglement.

Je kunt je uiterlijk tot 15 augustus aanmelden als kandidaat door een e-mail met je persoonlijke gegevens, je CV en een korte motivatie te sturen naar info@flexsecuritypensioen.nl

 

 


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.