Nieuws

Deelnemer van het Basispensioen: jouw pensioenregeling wijzigt per 1 april

Flexsecurity voert per 1 april 2020 een belangrijke wijziging door in het beleggingsbeleid voor de 140.000 (gewezen) deelnemers van het Basispensioen. Alle deelnemers van het Basispensioen gaan vanaf 1 april 2020 beleggen op basis van een indeling in leeftijdsgroepen. Daarmee worden de kansen op een hoger rendement voor jonge deelnemers verbeterd en worden de risico’s op een tegenvallend pensioen voor oudere deelnemers verkleind.

Wat betekent dit voor de deelnemers van het Basispensioen?

Alle beleggingen van de deelnemers van het Basispensioen zijn per 1 april omgezet naar de leeftijdsgroepen die al gebruikt werden voor het Pluspensioen. Voor jonge deelnemers betekent dit dat er aanmerkelijk meer beleggingsrisico wordt genomen met het pensioenkapitaal. Dat kan op de korte termijn leiden tot negatieve resultaten, maar de ervaring wijst uit dat met meer risico op de langere termijn betere resultaten worden geboekt. Voor oudere deelnemers wordt juist minder risico genomen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt het risico verlaagd. Op deze wijze wordt de eindwaarde van het pensioen steeds beter voorspelbaar en worden grote dalingen of stijgingen van de waarde voorkomen.

Waarom deze wijziging?

Tot 1 april 2020 hanteerde Flexsecurity een verschillend beleggingsbeleid voor het Pluspensioen en het Basispensioen. Voor deelnemers van het Pluspensioen wordt al jaren belegd in leeftijdsgroepen. Het principe van deze leeftijdsgroepen is dat deelnemers minder beleggingsrisico gaan lopen naarmate zij dichter bij de pensioendatum komen. Deze systematiek staat bekend als het zogenaamde ‘lifecycle-beleggen’ en wordt algemeen toegepast in pensioenregelingen op basis van beschikbare premie, zoals die van Flexsecurity. Het Basispensioen kende tot 1 april 2020 een afwijkend beleggingsbeleid waarin geen rekening werd gehouden met de leeftijd van de deelnemer en er weinig risico werd genomen met de ingelegde premies.

De reden voor dit afwijkende beleggingsbeleid was dat veel deelnemers van het Basispensioen na een korte periode van deelname een klein pensioenkapitaal hadden opgebouwd dat twee jaar na einde van de deelname werd uitgekeerd aan de deelnemers (‘afkoop’). De doelstelling van het beleggingsbeleid was om de ingelegde premies bij zo’n afkoop uit te kunnen betalen. Het behoud van het pensioenkapitaal was belangrijker dan het halen van rendement. Daarom werden slechts beperkte risico’s genomen met de beleggingen in het Basispensioen.

Sinds maart 2020 koopt Flexsecurity geen kleine pensioenen meer af omdat de regels rond kleine pensioenen zijn veranderd. Tegenwoordig worden kleine pensioenen niet meer tussentijds afgekocht, maar door Flexsecurity overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Lukt het niet om een klein pensioen over te dragen, dan blijft het pensioenkapitaal tot de pensioendatum bij Flexsecurity staan. Dat betekent dat ook de kleine pensioenkapitalen vanaf nu een ‘pensioenbestemming’ hebben en dus voor de langere termijn kunnen worden belegd.

Vanaf 1 april geen onderscheid meer qua beleggingen

Vanaf 1 april is er geen verschil meer tussen het beleggingsbeleid van het Basispensioen en het Pluspensioen. Alle deelnemers van Flexsecurity beleggen in dezelfde leeftijdsgroepen, die rekening houden met de jaren die nog te gaan zijn tot de pensioendatum. Met deze aanpak wordt op de lange termijn een optimaal beleggingsresultaat gerealiseerd. Meer informatie over de leeftijdsgroepen van Flexsecurity vind je hier.

Een overstap midden in de Coronacrisis?

De overstap naar het nieuwe beleggingsbeleid voor het Basispensioen stond al geruime tijd gepland. De huidige Coronacrisis gooit daarbij gelukkig geen roet in het eten. De beleggingen die verkocht en gekocht moeten worden zijn goed verhandelbaar en eigenlijk leidt de opgetreden daling van de aandelenkoersen tot een gunstig ‘instapmoment’. Uiteraard is het niet te voorspellen hoe de huidige crisis zich verder zal ontwikkelen en wat de gevolgen zullen zijn voor de rendementen. De overstap is echter bedoeld voor een beter resultaat op de lange termijn voor alle deelnemers van het Basispensioen. Het bestuur van Flexsecurity ziet geen redenen om de aanpassing van het beleid uit te stellen vanwege de huidige marktomstandigheden.

Meer weten over het beleggingsbeleid van Flexsecurity?

Hier vind je meer informatie over het beleggingsbeleid van Flexsecurity.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 9:00 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.