Nieuws

Stem jij ook voor het Verantwoordingsorgaan?

Als deelnemer aan één van de pensioenregelingen van Flexsecurity heb je het recht om je stem uit te brengen in de verkiezing voor een nieuw lid namens de deelnemers in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. 

Het Verantwoordingsorgaan behartigt de belangen van de deelnemers in het pensioenfonds en heeft advies- en goedkeuringsrechten bij belangrijke besluiten die door het bestuur van het fonds genomen worden.

Persoonlijk stemnummer

Je kunt met je persoonlijke stemnummer een stem uitbrengen op één van de zeven kandidaten. Je persoonlijke stemnummer heb je via e-mail of per post toegestuurd gekregen. Informatie over de kandidaten vind je hier. Je kunt stemmen via het stemformulier, tot maandag 26 maart 8.00 uur. 

Op de verkiezing is het 'Verkiezingsreglement lid deelnemers Verantwoordingsorgaan' van toepassing.

Bron: bestuur