Nieuws

Premiepercentages en kengetallen voor 2019: Flexsecurity verhoogt premie Pluspensioen

Ieder jaar worden voor de pensioenregelingen van Flexsecurity de nieuwe premies en kengetallen vastgesteld. Daarbij zijn veranderingen in belastingregels, afspraken in de Cao voor uitzendkrachten en besluiten van het bedrijfstakpensioenfonds StiPP leidend. Feitelijk verandert er in 2019 niet zo veel; alleen de verhoging van de pensioenpremie van het Pluspensioen springt in het oog. Onderstaand worden de wijzigingen per regeling toegelicht.

Basispensioen

De premie voor het Basispensioen (die volledig door de werkgever wordt betaald) blijft in 2019 onveranderd op 2,6% van het brutoloon. Ook het percentage voor stortingen in de pensioenkapitalen blijft gelijk op 4,2% van de pensioengrondslag. De uurfranchise gaat in 2019 naar € 6,64 (was € 6,43). Het maximale pensioengevend uurloon stijgt in 2019 naar € 29,88 (was € 29,17). De pensioenleeftijd blijft onveranderd op 67 jaar.

Pluspensioen

De premie voor het Pluspensioen wordt in 2019 verhoogd naar 11,7% van de pensioengrondslag (was 11,4%). Daarvan betaalt de werknemer 1/3 deel (3,9%) en de werkgever 2/3 deel (7,8%). De uurfranchise gaat net als in het Basispensioen in 2019 naar € 6,64 (was € 6,43) en het maximale pensioengevend uurloon stijgt naar € 29,88 (was € 29,17). Ook bij het Pluspensioen blijft de pensioenleeftijd onveranderd op 67 jaar.

De premieverhoging in het Pluspensioen is noodzakelijk om de toenemende kosten van de (verdergaande) veroudering van de deelnemers en de kosten voor de verzekering voor arbeidsongeschiktheid te kunnen blijven betalen.


U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.