Nieuws

Is je Flexsecurity-pensioen in 2017 afgekocht? Bekijk dan je jaaropgave!

Als je pensioen in 2017 door Flexsecurity is afgekocht, krijg je een opgave van de waarde van je afgekochte pensioen.

Deze jaaropgave met betaalspecificatie ontvang je eind januari. Bewaar hem goed. Je hebt de gegevens uit de jaaropgave nodig voor je belastingaangifte.

Wat staat op de jaaropgave?

  • Wat je vorig jaar in totaal aan afkoopwaarde van je pensioen van ons fonds hebt ontvangen in bruto en netto bedragen.
  • De loonheffing: dit is het bedrag dat je in totaal aan belasting en premies hebt afgedragen.
  • Welke bijdrage je hebt gedaan aan de Zorgverzekeringswet (ook wel: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw).

Bij de jaaropgave ontvang je een toelichting. Hierin lees je op basis van welke gegevens je jaaropgave is samengesteld.

Te veel betaald?

Na 2018 kan blijken dat op je totale inkomen een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage is ingehouden. Dan betaalt de Belastingdienst automatisch terug wat je te veel hebt betaald. Dat gebeurt op basis van de gegevens die de Belastingdienst krijgt van uitkeringsinstanties, verzekeraars en/of werkgevers. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Wat moet je doen?

Je hebt de jaaropgave nodig om je belastingaangifte te kunnen doen. Ben je hem kwijt? Geen nood. Je jaaropgave wordt ook achter de inlog van deze website geplaatst. Log in en bekijk je jaaropgave online in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.

Heb je vragen over je jaaropgave? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag.


U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.