Nieuws

Verhoging premie Pluspensioen naar 11,1%

Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van Flexsecurity hebben besloten de premie van het Pluspensioen per 1 juli te verhogen van 10,8% naar 11,1% van de pensioengrondslagJe salaris per uur min de uurfranchise. Over dit deel bouw je pensioen op.. Concreet betekent dat, dat jij als deelnemer 0,1% meer premie gaat betalen. De overige 0,2% komen voor rekening van jouw werkgever.

Waarom wordt de premie verhoogd?

De premiestortingen zijn het eerste halfjaar een stuk hoger uitgevallen dan we hadden voorspeld. De premie die werkgevers en deelnemers betalen is gebaseerd op de gemiddelde (verwachte) leeftijd van onze deelnemers. De premie die voor jou wordt gestort, is immers gebaseerd op je leeftijd. 

Omdat zich een groot verschil voordoet tussen de premie die we ontvangen en de premie die we moeten storten, kunnen we niet anders dan de premie verhogen. De wet verplicht ons om de premie die we ontvangen ‘kostendekkend’ te maken. Dat betekent dat we alle premiestortingen en alle kosten die we maken (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de pensioenregeling) moeten kunnen betalen uit de premie die we ontvangen.

Mogelijk verdere verhoging in 2018

De kans is groot dat we de premie in 2018 verder moeten verhogen. We hebben naar verhouding veel kosten voor arbeidsongeschiktheid. Daarvoor moeten we reserves aanhouden. Die leiden waarschijnlijk tot een premieverhoging per 1 januari 2018.

Meer weten?

Heb je verdere vragen over jouw pensioen? Neem dan contact met ons op.