Nieuws

Jaarverslag 2016 Flexsecurity gepubliceerd

De onafhankelijke accountant en de externe actuaris hebben de jaarstukken 2016 van Flexsecurity goedgekeurd. Deze stukken zijn door het pensioenfonds tijdig bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank ingediend. Het bekendste document is het jaarverslag 2016.

Het jaarverslag bestaat uit meerdere delen. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn hiervan de belangrijkste.

Kernpunten

Kernpunten in het bestuursverslag zijn:

  • positieve beleggingsrendementen in 2016
  • financiële positie pensioenfonds onder druk door 'arbeidsongeschiktheidschades'
  • uitbreiding aantal leeftijdsgroepen Pluspensioen
  • verbetering risicobeheersing

In de jaarrekening is de cijfermatige verslaglegging van het fonds opgenomen. Hierin is onder meer te vinden dat Flexsecurity financiële voorzieningen heeft getroffen voor de schades van arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?

Het jaarverslag 2016 vind je hier.